Uutiset

-

Mari K. Niemi ny forskningsdirektör för e2 Forskning: e2 Forskning bygger upp sig till en allt tyngre uttydare av samhällsfenomen

Uutiset

Docenten och doktorn i statsvetenskaper Mari K. Niemi har kallats till forskningsdirektör vid e2 Forskning. Hon tillträder uppgiften vid årsskiftet 1.1.2021.

Mari K. Niemis uppgift vid e2 Forskning är att bygga upp forskningsprojekt och partnerskap i Finland och utomlands. Hon kommer att arbeta i par med direktören, doktorn Karina Jutila.

De senaste åren har Niemi arbetat som direktör för Vasa universitets InnoLab. År 2015 fick hon utmärkelsen Årets forskargärning.

Mari hämtar med sig utmärkta samhällsrelationer, internationell erfarenhet och insikter om hur en forskningsorganisation byggs upp. Mari inspirerar människor i sin närhet. Hon är ett proffs av hög klass som får saker att hända. Tillsammans kommer vi att föra e2 Forskning till nästa nivå. Det innebär nya arbetssätt, tydliga produkter, kommunikation och intressanta samarbetspartner”, säger Karina Jutila.

Under de två senaste åren har jag samarbetat allt tätare med e2 Forskning och vi har tillsammans kommit till att forskningen kan tjäna samhället ännu bättre än nu. Nu går vi in för att förverkliga idéer och bygga nytt. Jag är mycket motiverad att ansluta mig till ett team som präglas av sakkunskap, arbetsglädje, konstruktiva grepp och mångsidiga nätverk”, säger Mari K. Niemi.

År 2021 vill e2 Forskning vara en aktör som förklarar samhällsvetenskapliga fenomen med ännu större tyngd än förut, och som står till tjänst med tydlig flervetenskaplig kunskap till stöd för beslut och som underlag för offentlig diskussion.

Målsättningen är att utvidga partnernätverket i hemlandet och internationellt. Mari K. Niemi arbetar både i Finland och i Storbritannien.

e2 Forskning är en flervetenskaplig forskningsanstalt som står till tjänst med kunskap för kommuner, ministerier, politiska beslutsfattare, företag, organisationer, stiftelser och media.

Styrelseordförande för e2 Forskning är Risto Murto och styrelsens viceordförande är Anna Herlin.

Ytterligare uppgifter:

Karina Jutila, direktör, PD, +358 50 5515 361

karina.jutila@e2.fi

Mari K. Niemi, forskningsdirektör, PD, +44 7737161944

mari.k.niemi@e2.fi