Uutiset

-

Risto Murto fortsätter som ordförande: Antti Palola och Tiina Silvasti tillträder i styrelsen för E2 Forskning

Uutiset

VD Risto Murto fortsätter som styrelseordförande för E2 Forskning. Till nya medlemmar i E2 Forsknings styrelse har valts STTK:s ordförande Antti Palola och professor Tiina Silvasti från Jyväskylä universitet. I styrelsen fortsätter jurist Hannu Kallio, ordförande Juha Marttila och utvecklingsdirektör Anna Herlin, som är viceordförande. 

Personvalen förrättades vid föreningen för Framstegsvänlig forskning rf:s årsmöte den 19 april 2021. Föreningen upprätthåller e2 Forskning.

Pandemiåret har ökat behovet av flervetenskap kunskap. E2 Forskning har producerat tydliga analyser och intagit sin plats bland forskningsanstalterna. Vi fortsätter att utveckla verksamheten aktivt, säger Risto Murto. 

 I tider av förändring behöver vi forskningskunskap, förståelse för helheter och samarbete över sektorsgränserna. Inom E2 Forskning kan man detta. Det känns inspirerande att få vara med, säger Antti Palola.

Vi på Jyväskylä universitet samarbetar med E2 Forskning inom projektet Just Food, som finansieras av Finlands Akademi. Det sektoröverskridande samarbetet ökar forskningens samhälleliga genomslagskraft. Platsen som medlem i E2 Forsknings styrelse är en intressant utkiksplats, säger Tiina Silvasti.

E2 Forskning är en flervetenskaplig allmännyttig forskningsanstalt som står till tjänst med kunskap för kommuner, ministerier, politiska beslutsfattare, företag, organisationer, stiftelser och media. E2 Forskning vill vara en aktör som förklarar samhällsvetenskapliga fenomen med ännu större tyngd än förut.

E2 Forsknings arbete finansieras av stiftelser, intresse- och fackorganisationer, kommuner, ministerier och företag. För tillfället har e2 Forskning cirka trettio projektpartner. E2 Forsknings omsättning är cirka 900.000 euro.

Ytterligare uppgifter:

Risto Murto, tfn 010 244 3119

Karina Jutila, tfn 050 5515 361

Sinua saattaisi kiinnostaa