Uutiset

-

Työmarkkinajärjestöjä, ministeriöitä, kaupunkeja ja eläkealaa yhteistyöhön Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushankkeessa

Uutiset

Poikkeuksellisen painava joukko järjestöjä ja julkishallintoa on mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitetään, miten Suomeen saadaan lisää kansainvälisiä osaajia. Hankkeessa kuullaan ulkosuomalaisia, Suomessa asuvia ulkomaalaisia ja paikkariippumatonta työtä tekeviä kansainvälisiä diginomadeja.

Tutkimushanketta rahoittavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Keva, Tekniikan Akateemiset, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, sekä Helsingin, Espoon, Tampereen ja Oulun kaupungit. Tutkimuksen toteuttaa E2 Tutkimus.

– Tutkimushankkeemme vahva ja monialainen konsortio on todellinen voimavara. Sen lisäksi, että tuotamme uutta tutkimustietoa, tavoitteenamme on kehittää kestäviä ratkaisuja osaajapulaan, hankkeen johtaja Mari. K. Niemi sanoo.   

Hankkeessa tarkastellaan osaamista ja erilaisia osaajaryhmiäratkaisuja kehittäen, voimavarojen näkökulmasta. Hankkeessa kysytään, miten Suomesta voisi tulla osaajia kutsuva, sitouttava ja vetovoimainen maa, jonne on mutkatonta ulkosuomalaisen palata tai ulkomaisen osaajan tulla töihin. Voisiko Suomen rakentamiseen osallistua myös kauempaa? Hankkeessa hyödynnetään laadullisia (haastattelut, työpajat) ja määrällisiä (kyselyt) aineistoja.

Tärkeä osa hanketta on konkreettisten ja käyttökelpoisten ratkaisujen kehittäminen yhdessä, yli sektorirajojen.

– Hanke kutsuu kansainväliset osaajat mukaan jakamaan kokemuksiaan, näkemyksiään ja innovatiivista panostaan. Työtä tehdään yhdessä osaajien, hankkeen monialaisen konsortion asiantuntijoiden ja tutkijaryhmämme kesken, hankkeen varajohtaja Ville Pitkänen kertoo.