-
Rolle Alho

Rolle Alho

Vanhempi tutkija, valtiotieteiden tohtori

Maahanmuutto, maahanmuuttopolitiikka, kotoutuminen, pakolaiskysymykset, työmarkkinat ja työelämä, työmarkkinajärjestöt, kansainvälinen rekrytointi

+358 50 5344 485 rolle.alho@e2.fi
  • Maahanmuutto
  • Maahanmuuttopolitiikka
  • Kotoutuminen, pakolaiskysymykset
  • Työmarkkinat ja työelämä
  • Työmarkkinajärjestöt

Rolle Alho on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori (2015, Turun yliopisto). Alholla on myös maisterintutkinto London School of Economics –yliopistosta. Hänen väitöskirjansa käsitteli työmarkkinajärjestöjä ja maahanmuuttoa. Hän on tutkinut yliopistourallaan (2005–2020) työmarkkinoita ja erityisesti työperusteista muuttoliikettä lukuisissa tutkimushankkeessa. Alholle myönnettiin vuonna 2016 kolmivuotinen Suomen akatemian tutkijatohtorirahoitus kv.-maahanmuutto-/ työmarkkinatutkimukseen.

Ennen siirtymistään E2:seen Alho työskenteli erikoistutkijana Teollisuusliiton tutkimusyksikössä vajaan kaksi vuotta.

Alho on urallaan tehnyt kansainvälisiä vertailuja maahanmuutto- ja työmarkkinakysymyksistä sekä osallistunut kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Hän työskennellyt vierailevana tutkijana seuraavissa yliopistoissa/tutkimuslaitoksissa yhteensä noin kaksi vuotta: WZB Wissenschatzentrum Berlin, University College Dublin, University of Lisbon, University of Leeds.

Vuodesta 2007 lähtien Alho on antanut yhteensä noin 100 lehti, radio- ja tv-haastattelua tutkimusaiheisiinsa liittyen suomalaiselle ja ulkomaiselle medialle.

Alho on kuulunut useiden poikkihallinnollisten maahanmuuttohankkeiden seurantaryhmiin. Vuosina 2004–2011 Alho oli vastuussa SPR:n maahanmuuttajille suunnatun suomen kielen keskustelukerhon vetämisestä vapaaehtoistyönä.

Twitter: @rolle_alho

Takaisin listaukseen