-
Vilma Niskanen

Vilma Niskanen

Asiantuntija, filosofian maisteri

Laadulliset menetelmät, tiedeviestintä, tieteen historia (erit. yhteiskuntatieteiden historia), aatehistoria

+358 40 6538 629 vilma.niskanen@e2.fi
  • Tutkimushankkeiden toteutus
  • Viestinnän suunnittelu, koordinointi ja toteutus
  • Tapahtumatuotanto

Vilma Niskanen työskentelee E2 Tutkimuksessa asiantuntijana. Hän toteuttaa tutkimushankkeita ja suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa viestintää ja tapahtumia. Niskanen on ollut mukana erityisesti työelämään, tekijäpulaan sekä sukupolvien huoliin ja voimavaroihin liittyvissä tutkimuskokonaisuuksissa.

Niskanen innostuu yhteiskunnallisten ilmiöiden analysoinnista ja erilaisten näkökulmien esille tuomisesta. Hän on kiinnostunut erityisesti siitä, miten tutkimusta ja tutkimusviestintää voidaan toteuttaa mahdollisimman osallistavasti.

Niskasen tausta on tieteen ja aatehistoriassa, ja hän on myös alan jatko-opiskelija Oulun yliopistossa. Hänen kriminologian historiaa käsittelevä väitöskirjatutkimuksensa antaa eväät tarkastella monisyisesti myös oman aikamme normeja ja ihmiskäsitystä sekä näistä kumpuavia käytänteitä.

Takaisin listaukseen