-
Mari K. Niemi

Mari K. Niemi

Tutkimusjohtaja, dosentti, valtiotieteiden tohtori

Yhteiskunnallinen keskustelu, tiedeviestintä, tiedon ja osaamisen rooli yhteiskunnassa, tulevaisuuden työelämä: osaajapula, kansainväliset osaajat, digitalisaatio; median ja politiikan suhde, populismi ja poliittinen kampanjointi

+44 773 7161 944 mari.k.niemi@e2.fi
  • Yrityskumppanuudet ja kansainväliset kumppanuudet
  • Kansainvälisille markkinoille suunnatut palvelut
  • Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja tutkimusviestintä, mediasuhteet
  • Hankkeiden suunnittelu, konsortioiden kokoaminen ja rahoitushaut
  • Asiantuntijapalvelut (puheet ja alustukset, juonnot, kirjoitukset

Mari K. Niemi on tutkimusjohtaja E2 Tutkimuksessa. Hänellä on vuosien kokemus monitieteisten tutkimushankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja johtamisesta sekä korkeatasoisesta sidosryhmätyöstä. Hän on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja tutkimusviestijä. Näistä ansioista Tieteentekijöiden liitto palkitsi hänet vuonna 2015 Vuoden tieteentekijänä.

Mari K. Niemi on tullut tutuksi myös aktiivisena kommentaattorina ja kolumnistina esimerkiksi vaalikampanjoinnin, poliittisten puheiden ja Skotlannin politiikan tiimoilta. Tieteellisten julkaisujen lisäksi hän on ollut toimittajana ja kirjoittajana useissa tiedettä popularisoivissa teoksissa.

Vuosina 2018–2020 Mari K. Niemi käynnisti Vaasan yliopiston InnoLabin toiminnan sen ensimmäisenä johtajana, aloitti ja johti useita tutkimushankkeita sekä kehitti monitieteistä, kansainvälistä tutkimusalustaa Vaasan yliopiston ja sidosryhmien kanssa. Hän oli yliopiston johtoryhmän jäsen.

Vuosina 2013–2017 Mari K. Niemi asui ulkomailla ja työskenteli vierailevana tutkijana Strathclyden yliopistossa Glasgow'ssa (4 vuotta), Göteborgin yliopistossa (2 kk) ja Valencian yliopistossa (9 kk). Ennen yliopistouraa Niemi opiskeli vaatetusartenomiksi ja työskenteli tuotepäällikkönä kansainvälisessä yrityksessä.

Sytyn yhdessä kehittämisestä, innovatiivisten hankkeiden rakentamisesta ja ongelmanratkaisusta. Kumppanuudet ja vuorovaikutus tiedon käyttäjien kanssa ovat työni ytimessä. Sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävä yhteiskunta rakentuu yhteistyössä.

Poimintoja uusimmista julkaisuista:

Jutila, Karina & Niemi, Mari K. ja Simonen, Jenni. 2021. "Nuorten pahoinvointi varjostaa työelämää." Kanava 4/2021. 

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland. 2021. Talent Retention and the Development of Digital Skills: A study of the ecosystem-based Digitalisation Academy located in Vaasa, Finland. 

Media & populismi — Työkaluja kriittiseen journalismiin. 2018. Toim. Mari K Niemi ja Topi Houni. Tampere: Vastapaino.

Twitter: @MariKNiemi
LinkedIn: Mari K. Niemi

Takaisin listaukseen