Hankkeet

-

Reilu ruokamurros - Just Food

Kesto: 2019–2022 (2025)
Tekijät: Marjatta Selänniemi, Venni Arra, Anni Savikurki
Kumppanit: Hanketta johtavan Suomen ympäristökeskus SYKEn ja E2 Tutkimuksen lisäksi poikkitieteellisessä konsortiossa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus Luke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Bernin yliopiston Centre for Development and Environment (CDE).
Rahoittaja: Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Just Food -hanke on osa kuusivuotista FOOD-ohjelmaa (2019–2025).

Reilu ruokamurros (JUST FOOD) on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke, jolla autetaan tekemään matkasta kohti kestävää ja ilmastoviisasta ruokajärjestelmää mahdollisimman reilu ja hyväksyttävä. 

Tähän asti meiltä ovat puuttuneet käsitteet keskustella reilusta ruokamurroksesta, keinot arvioida sen oikeudenmukaisuutta, käytännön ratkaisut sekä ymmärrys politiikkatoimista murroksen ohjaamiseen reiluun ja kaikille hyväksyttävään suuntaan. 

Reilu ruokamurros -hanke vastaa näihin tiedontarpeisiin. Poikkitieteisessä ja suuren toimijajoukon kytkevässä hankkeessa selvitetään:

  • Mitä tarkoittaa reilu ruokamurros?
  • Miten sitä voidaan edistää käytännössä?
  • Millaiset politiikkatoimet vauhdittaisivat harppausta kohti reilua ruokamurrosta? 

Hankkeessa luodaan reiluuden kriteerejä, jotta päätöksentekijöillä olisi keinoja toimia mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Tietopohjaa luo mallinnustyö päästövähennystoimien ravitsemuksellista, ympäristöllisistä ja taloudellisista vaikutuksista eri ihmisryhmille eri puolilla Suomea.

Tapaustutkimukset ruokapalvelujen, kumppanuusmaataloustoimijoiden ja maidontuottajien kanssa laventavat tutkimusta käytännön ratkaisuihin. Tapaustutkimus soijantuotannosta Brasiliassa kääntää katseet kansainväliseen kauppaan ja ylikansallisiin tuotantoketjuihin. 

E2 on vastuussa hankkeen vuorovaikutustyöstä

Hanketta tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa ruokajärjestelmän toimijoiden kanssa. E2 Tutkimus on vastuussa erityisesti tästä hankkeen yhteiskunnallisesta vuorovaikutustyöstä. Laaja toimijajoukko kutsutaan mukaan hankkeen eri vaiheissa tuottamaan tietoa ja kehittämään ratkaisuja yhdessä. Viestintää tehdään tiiviissä yhteistyössä SYKEn viestinnän kanssa. Sosiaalinen media, uutiskirjeet, podcastit ja keskustelutilaisuudet sekä keräävät että kanavoivat tietoa.

E2 Tutkimus on mukana myös politiikka-analyysityössä sekä maidontuottajien ilmasto- ja hiilineutraaliusnäkemyksiä selvittävässä tapaustutkimuksessa.  

Tutustu hankkeeseen Just Foodin verkkosivuilla

Seuraa Twitterissä @justfood_stn

Hanke mediassa

Sinua saattaisi kiinnostaa