Hankkeet

-

Metsä ja me - tutkimushanke

Kesto: 2023–2024
Tekijät: Jenni Simonen, Marjatta Selänniemi, Atte Penttilä, Eija Eronen ja Tuija Väyrynen

Rahoittaja: Metsämiesten säätiö 

Metsä ja me -tutkimushankkeessa tarkastellaan metsäalan tulevaisuutta työllisyyden ja osaajapulan näkökulmasta. Tutkimushanke tuottaa tietoa, joka auttaa metsäalaa ratkomaan työvoimapulaa sekä tukee alan vetovoimaa ja menestystä.

Hanke koostuu neljästä osatutkimuksesta, jotka lähestyvät metsäalan haasteita eri näkökulmista:

Osatutkimus 1: Tarkastelussa metsäalan työpaikat – Onnistumiset esiin!
Tutkimuksessa selvitetään, miten metsäalan pk-yrityksissä on ennakoitu osaajapulaa, miten hyvä työnantajuus ja yhteistyö työntekijöiden kanssa syntyvät sekä millaisia hyviä käytäntöjä on kehitetty paikallisesti.

Osatutkimus 2: Tarkastelussa metsäalalle vaihtaneet työntekijät
Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miksi alanvaihtajat ovat tulleet metsäalalle ja millaisia odotuksia heillä on alaa kohtaan. Lisäksi siinä selvitetään, miten metsäalalle tulleet kokevat alan verrattuna aiempaan toimialaansa ja millaisia neuvoja heillä on metsäalalle.

Osatutkimus 3: Tarkastelussa metsäalan kanssa työvoimasta kilpailevia toimialoja
Tutkimus selvittää, miten muilla toimialoilla on ratkottu työvoimapulaan liittyviä ongelmia ja mitä metsäala voi oppia muiden alojen kokemuksista ja käytännöistä.

Osatutkimus 4: Tarkastelussa opetushallituksen, työvoimahallinnon ja yläkoulujen opinto-ohjaajien näkemykset metsäalan tulevaisuudesta ja alan ammateista
Tutkimus kartoittaa, millaisia ovat opetushallituksen, työvoimahallinnon ja yläkoulujen opinto-ohjaajien näkemykset metsäalan tulevaisuudesta ja alan ammateista.

Laadullinen tutkimusaineisto kerätään haastatteluiden avulla. Tutkimuksessa haastatellaan suomalaisten metsäalan yritysten toimihenkilöitä ja työntekijöitä, opetus- ja työvoimahallinnon ammattilaisia sekä metsäalalle siirtyneitä alanvaihtajia. Aineistoa kerätään myös muilta aloilta, joissa työvoimapulaan ja alan vetovoimaan liittyviä haasteita on pyritty ratkomaan.

Haluatko kuulla ensimmäisenä tutkimuksen etenemisestä ja tuloksista? 
Liity postituslistalle >> 
Seuraa somessa #Metsäjame >>

 

Hankkeen julkaisuja:

 

Metsä ja me -tutkimusmatkalla

 

 

 

 

Sinua saattaisi kiinnostaa