Hankkeet

-

Sujuva arki – Parempi elämä
SAPE

Kesto: 2020–2021
Tekijät: Kaisa Karttunen, Anni Savikurki, Marjatta Selänniemi
Kumppanit: Pellervon taloustutkimus PTT, Suomen kylät ry
Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö / Makera, maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä.

Hankkeessa arvioidaan Suomen maaseutualueiden kestävän kehityksen tilaa sekä selvitetään, miten maaseutu näkyy kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa ottaen mukaan naisten ja tyttöjen näkökulman maaseudun kestävän kehityksen haasteisiin.

Tutkimuksessa arvioidaan tilastotarkastelun avulla maaseudun kestävän kehityksen tilaa kansallisten ja kansainvälisten kestävän kehityksen indikaattorien valossa. Näiden lisäksi pohditaan ja esitellään muita indikaattoreita, jotka soveltuvat erityisesti maaseudun kestävän kehityksen tilan arvioimiseen. Tutkimuksessa selvitetään maaseudun näkyvyyttä ja roolia kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa. Lisäksi hankkeessa analysoidaan kestävän kehityksen tavoitteita perustuen maakuntien, kuntien ja kylien strategioihin.

Maaseudun kestävä kehitys naisten näkökulmasta

E2 Tutkimuksen vastuulla on tuoda tarkasteluun naisnäkökulma. Analyysissä nostetaan esiin maaseudun naisten erityiskysymyksiä, jotka liittyvät hyvinvoinnin ja maaseudulla viihtymisen osatekijöihin sekä kestävän kehityksen sosiaaliseen ja taloudelliseen pilariin, kuten työllistymiseen, saavutettavuuteen/liikkumiseen, palveluihin ja osallistumiseen. Myös ympäristökysymysten naisnäkökulmaa tarkastellaan soveltuvin osin. E2 Tutkimuksen vastuulla on lisäksi hankkeen viestintä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Lue hankkeen raportti PTT:n verkkosivuilta

Sinua saattaisi kiinnostaa