Hankkeet

-

Sukupolvien huolet ja voimat II
Instituutiot ja kansalainen – suhde muutoksessa

Kesto: 2020-2021
Tekijät: Jenni Simonen, Jussi Westinen, Ville Pitkänen ja Aino Heikkilä
Kumppanit: Kuntaliitto, Sitra ja Tela ry

Osatutkimuksessa II Instituutiot ja kansalainen – suhde muutoksessa keskitytään hyvinvointiyhteiskunnan rakenteellisiin tekijöihin ja tarkastellaan kansalaisten suhdetta keskeisiin instituutioihin. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, onko instituutioihin liittyvissä merkityksissä ja luottamuksessa eroja sukupolvien välillä.

Tutkimuksessa annetaan tavallisille suomalaisille mahdollisuus itse sanoittaa suhdettaan yhteiskunnallisiin instituutioihin. Vastaavatko sukupolvien käsitykset instituutioista vallitsevaa yleistä kuvaa? Onko sukupolvien välillä eroja luottamuksessa, legitimiteetissä ja odotuksissa? Onko pinnan alla näkemyksiä, joista ei tiedetä?

Tutkimuksessa kerätään mittava kyselyaineisto ja laadullinen ryhmähaastatteluaineisto. Aineistoja yhdistämällä saadaan syvällistä ymmärrystä sukupolvien välisestä suhteesta ja hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta.

Hankkeessa tuotettu tieto kertoo, mikä yhdistää eri sukupolvia ja missä on eroja. Hanke auttaa piirtämään kuvaa sukupolvien välisistä silloista ja mahdollisista kuiluista.

Tieto sukupolvia yhdistävistä tekijöistä on oleellista hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden kannalta. Hankkeessa tuotettu tieto auttaa paitsi ennakoimaan muutostekijöitä myös tunnistamaan pinnan alla olevia mahdollisia riskejä. Tutkimus tekee näkyväksi myös hiljaisia signaaleja, jotka voivat vahvistuessaan haastaa yhteiskuntakehitystä.

Hankkeen julkaisut

Nimi Tyyppi Koko
Luottamusta ilmassa, mutta kuinka paljon? pdf 1,10 Mt

Hankkeen tiedotteita: 

Nimi Tyyppi Koko
27.9.2021 Tiedote: Nuoret jopa keski-ikäisiä vahvemmin hyvinvointiyhteiskunnan takana pdf 0,32 Mt
27.9.2021 Tiedote: Unga rentav starkare bakom välfärdssamhället än medelålders pdf 0,32 Mt

Sinua saattaisi kiinnostaa