Hankkeet

-

Tiedote: Pk-yritysten kansainvälisiä rekrytointeja vauhditetaan uudella yhteistyöllä

Tiedotteet

Helsinki, Espoo, Tampere, Kuopio, Lahti, Business Finlandin Work in Finland, kiinteistö- ja rakentamisalan KIRA-yhteenliittymä sekä E2 Tutkimus ovat yhdistäneet voimansa vauhdittaakseen pk-yritysten kansainvälisiä rekrytointeja. Käynnistyneessä hankkeessa jaetaan yritysten hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti ja kehitetään kaupunkien yrityksille tarjoamia kansainvälisen rekrytoinnin palveluja.

Liity hankkeen verkostoon tästä linkistä.

Pk-yritykset ja ulkomaalainen työvoima Suomessa (PIKEUS) -hanke palvelee niin yksityisen kuin julkisen sektorin tarpeita. Yritykset saavat käytännönläheisiä ratkaisuja kansainvälistymiseen niin omalta alueeltaan kuin oppeina muualta Suomesta. Kaupungit ja kansallinen Talent Boost -verkosto hyötyvät tutkimukseen perustuvasta evästyksestä palveluiden kehittämisessä ja resurssien kohdentamisessa. Samalla kun PIKEUS-hanke tukee yritysten rekrytointeja ulkomailta, tavoitteena on auttaa Suomessa jo olevia maahanmuuttajia työllistymään.

Kiinteistö- ja rakentamisala työllistää jo nyt runsaasti taustaltaan ulkomaista työvoimaa. Vaikka suhdanteet vaihtelevat, pitkän aikajänteen näkymänä on huomattavan suuri, usean kymmenentuhannen henkilön työvoimatarve. KIRA-aloilla on myös kasvava tarve toimihenkilötason työntekijöille ja asiantuntijoille. Onkin tärkeä löytää ratkaisuja, joilla edistetään ulkomaisen työvoiman uralla etenemistä ja varmistetaan että valmistuvat ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat saadaan jäämään Suomeen töihin, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell kuvaa.

Suomessa on jo paljon tietoa kansainvälisen rekrytoinnin jarruista. Yrityksissä ja kaupungeissa eri puolilla maata on kuitenkin myös kehitetty ongelmiin ratkaisuja. Nyt on tärkeätä tunnistaa näistä keinoista sellaiset, joista muutkin voisivat hyötyä. Voimat yhdistämällä ja asiantuntijuutta jakamalla saamme enemmän aikaan ja työmme tehostuu, Kuopion kaupunginjohtaja Soile Lahti arvioi.

Väestön ikääntyessä yritykset tulevat tarvitsemaan aiempaa enemmän työvoimaa ulkomailta. Myös Suomessa jo oleville maahanmuuttajille ja valmistuville ulkomaalaisille opiskelijoille tulisi löytää tehokkaammin väyliä työelämään. Helsingille on tärkeätä olla mukana tukemassa pk-yritysten työvoiman saantia ja kehittää yrityksille tarjottavia palveluita, sanoo Helsingin kaupungin maahanmuuttojohtaja Glenn Gassen.

Pienten ja keskisuurten yritysten menestys on tuottamassa hyvinvointia koko Suomelle. Monet pk-yritykset toimivat alihankkijoina vientiyrityksille, ja näin osaltaan kannattelevat alueiden elinvoimaa ja Suomen kilpailukykyä. Pk-yritysten työntekijäpula ei ole vain kasvun jarru, vaan se voi myös uhata yrityksen olemassaoloa tai toimintaa Suomessa. Asia on yhteinen, joten kutsummekin yhteistyöhön yrityksiä ja yrittäjäjärjestöjä ympäri maan, hankkeen johtaja Mari K. Niemi E2 Tutkimuksesta kuvaa.

Pk-yritykset ja ulkomaalainen työvoima -hankkeen toteutuksesta vastaa riippumaton, monitieteinen tutkimuslaitos E2 Tutkimus. Työ tehdään vuoden 2024 aikana.

 

Lue lisää hankkeesta: Pk-yritykset ja ulkomaalainen työvoima Suomessa (PIKEUS)

Liity hankkeen verkostoon tästä linkistä.

 

Lisätietoja:

VTT, dosentti Mari K. Niemi, Johtaja, E2 Tutkimus,
mari.k.niemi@e2.fi
+44 7737161944