Hankkeet

-

Aluepolitiikasta elinvoimapolitiikkaan – Selvitys suomalaisten aluekehittämistä koskevista näkemyksistä

ma syysk. 10 09:00:00 2018

Lataa julkaisu tästä.

Asutuksen keskittymistä kaupunkeihin toivotaan muuta maata useammin Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Noin puolet pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella asuvista pitää keskittymistä toivottavana.

Runsas puolet (54%) suomalaisista on täysin samaa mieltä siitä, että julkisen vallan tulee osallistua Suomen eri osien tasapuoliseen kehittämiseen. Kun tarkasteluun otetaan myös väittämän kanssa osittain samaa mieltä olevat (35%), tuki julkisen vallan toimille on noin 90 prosenttia. Suomalaisilta kysyttiin myös, miltä tahoilta he odottavat vastuunottoa maan eri osien kehittämisessä. Tärkeimpänä pidetään valtiota ja sen jälkeen kuntia ja maakuntia. Euroopan unionia pidetään vähiten tärkeänä.

Kyselytutkimuksessa testattiin muutamia keinoja, joilla on mahdollista vahvistaa maan eri osien elinvoimaisuutta. Kolmen tärkeimmän keinon joukkoon nousevat laadukkaat julkiset peruspalvelut, toimiva liikenneinfrastruktuuri ja elinvoimainen yritystoiminta.