Hankkeet

-

E2 Tutkimuksen selvitys työnantajille: Perusosaamista sekä panostuksia vientiteollisuuden kriittisiin osaajatarpeisiin on vahvistettava nopeasti

ma tammik. 29 15:06:00 2024

Lue Teknologiateollisuuden tiedote alta (26.1.2024)

👉Lue raportti täältä. 

Suomen korkeakoulut pystyvät vastaamaan hyvin vientiteollisuuden osaamistarpeisiin, mutta perusosaamisen taso, kyvykkyys vihreässä siirtymässä ja murrosteknologioissa sekä osaajien saatavuus huolestuttavat tuoreessa selvityksessä yritysjohtajia ja korkeakoulujen johtoa. Vientialojen kriittisten osaamistarpeiden tuleekin näkyä hallituksen koulutuspanostuksissa nopeasti.

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus, Teknologiateollisuus ja Sivistysala Sivista ovat selvittäneet toimialoille olennaisimpia osaamis- ja tutkimustarpeita, jotka voivat vaarantua korkeakoulujen profiloitumisvalintojen tai julkisten resurssien kapenemisen vuoksi. Selvityksen on tehnyt E2 Tutkimus, ja siihen on haastateltu yritysjohtajia ja korkeakoulujen johtohenkilöitä vientiteollisuuden kannalta olennaisilta toimialoilta.

Selvityksen tavoitteen tiivistää haastatellun yritysjohtajan toteamus: ”Huolestuttaa se, että ollaanko me siellä keihäänkärjessä riittävästi mukana.”

Kriittisen osaamisen tarpeet eri toimialoilla ovat selvityksen perusteella hyvin monialaisia. Vahvimmin esiin nousevat tarpeet murrosteknologioihin kuten kvanttiteknologiaan ja tekoälyyn liittyen, vihreässä siirtymässä, kokonaisuuksien hallinnassa ja systeemisessä ajattelussa. Tarpeita nähdään myös jatkuvan oppimisen vahvistamiselle, lisäkoulutukselle ja joustaville koulutusratkaisuille.

– Nopea teknologiamurros ja uudet teknologiat asettavat vientiteollisuutemme aivan uudenlaisten osaajatarpeiden eteen. Osaavaa työvoimaa tarvitaan kunnianhimoisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, ja tähän liittyen esimerkiksi vetyosaamiseen terästeollisuudessa. Iso huoli on, että hallituksen toimet koulutustason ja aloituspaikkojen nostossa eivät nyt painotu tarpeeksi teollisuusaloille, sanoo Teknologiateollisuuden osaamispolitiikan johtaja Leena Pöntynen.

Suomi elää viennistä, joten osaamisen taso sekä osaajien saatavuus vientiteollisuudessa määrittelee, miten koko Suomella menee.

– Saamme yhä uusia tuloksia LUMA-osaamisen ja perustaitojen huolestuttavasta taantumisesta. Perustaitoihin tulee panostaa kaikilla asteilla, koska ilman vahvaa perusosaamista ei päästä huippuosaamiseen. Osaamiseen panostamisen sekä osaajien saatavuuden tarve kulkee läpi koko arvoketjun, aina ammattiosaajista toimihenkilöiden kautta tutkijoihin, toteaa Kemianteollisuuden johtava asiantuntija Anni Siltanen.

Hallituksen tavoite kouluttaa nopeasti noin tuhat uutta tohtoria on hyvä, mutta jo nyt julkisuudessa on noussut esiin huoli, ettei kaikille aloille riitä kotimaisia väitöskirjatutkijoita.

– Osaajia ja opiskelijoita on houkuteltava sekä Suomesta että ulkomailta. Osaajapula ja suurten ikäluokkien eläköityminen lisäävät entisestään painetta koulutukseen, ja tämä edellyttää riittäviä resursseja paitsi aloituspaikkoihin myös koulutuksen laadun takaamiseksi. Samalla meidän tulee panostaa siihen, että kansainväliset opiskelijat ja tohtorikoulutettavat pysyvät Suomessa ja löytävät töitä, sanoo Sivistan politiikan ja vaikuttamisen johtaja Heikki Kuutti Uusitalo.

Myös jatkuvan oppimisen ja lisäkoulutuksen mahdollisuudet tulee varmistaa läpi koko koulutusketjun.

– Muuttuviin osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää osaamistarpeiden ennakointia ja joustavia koulutusratkaisuja. Lisäksi tarvitaan mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen jatkuvan oppimisen avulla esimerkiksi töiden ohessa sekä pitkäjänteistä yhteistyötä koulutusorganisaatioiden ja yritysten välillä. Myös alueelliset osaamiskeskittymät ja alueiden imago ovat tärkeitä osaajien veto- ja pitovoimalle kauempana suurista kaupungeista sijaitsevilla tuotantolaitoksilla, sanoo Metsäteollisuuden innovaatiopolitiikan päällikkö Marjaana Suorsa.

Selvityksen toimenpidesuositukset:

Vientiteollisuuden kriittisiä osaamisia selvitettiin yrityksiltä ja korkeakouluilta:

Selvityksen tavoitteena on varmistaa, ettei osaamisen kansainvälistyminen jää Suomessa liian yksipuoliseksi.

Selvitys on toteutettu Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton -säätiön rahoituksella.

 

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: