Hankkeet

-

Nuorten hyvä elämä -tutkimus saa jatkoa: Nuoret Itä-Suomen tulevaisuuden tekijöinä

ti marrask. 28 10:18:00 2023

Miltä tulevaisuus Itä-Suomessa näyttää nuorten mielestä? Millainen rooli nuorilla on työelämässä ja alueen hyvinvoinnin rakentamisessa? Nuorten hyvä elämä -tutkimus saa jatkoa uudesta tutkimushankkeesta, jossa tarkastellaan Suomen itäisellä rajaseudulla asuvia nuoria. Pitkittyneiden kriisien ja jaksamisongelmien aikana on erityisen tärkeää tutkia nuorten voimavaroja ja tulevaisuudenuskoa sekä sitä, miten nuoret itse kuvaavat tavoitteitaan ja hyvän elämän osatekijöitä.

Nuoret Itä-Suomen tulevaisuuden tekijöinä -tutkimushankkeessa selvitetään

Tutkimus tuottaa tietoa nuorten elämästä Itä-Suomen alueen päättäjille, työnantajille ja yrityksille, oppilaitoksille ja julkiseen keskusteluun. Tieto auttaa Itä-Suomen kehittämisessä ja elinvoiman lisäämisessä.

Tutkimuksessa yhdistetään laadullinen ja määrällinen ote sekä monitieteinen ajattelu. Laadullinen aineisto koostuu alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille toteutetuista ryhmähaastatteluista Kainuun maakunnassa. Ryhmähaastatteluiden avulla saadaan syvällistä ymmärrystä nuorten aikuisten näkemyksistä. Lisäksi Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan nuorille aikuisille suunnataan kysely, jolla saadaan yleistettävää tietoa nuorten aikuisten ajattelusta Itä-Suomessa.

Työtä rahoittavat E2 Tutkimus, MTK:n säätiö, Kainuun liitto ja Palkansaajasäätiö.