Blogit

-

Kiitos säätiöille!

Blogi

Sain ensimmäisen apurahan vuonna 1994. Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahaston legendaarinen puheenjohtaja Viljo S. Määttälä ojensi sen juhlavassa luovutustilaisuudessa. En muista summaa, mutta muistan apurahan merkityksen. Nuorena äitinä ja opiskelijana tiesin, että raha tulee tarpeeseen. Gradu valmistui ajallaan, ja sain myöhemmin valmistella väitöskirjan Emil Aaltosen säätiön kolmivuotisella nuoren tutkijan apurahalla. Säätiön ansiosta tutkimus oli mahdollista yhdistää kasvavan perheen elämään.

Tänään vietetään kansainvälistä säätiöpäivää – syystäkin! Yksityiset säätiöt tukivat Suomessa yli 564 miljoonalla eurolla tiedettä, taidetta ja muuta yleishyödyllistä toimintaa vuonna 2020. Erityisen kiitoksen ansaitsee säätiöiden reaktio koronaan: lisätukea ohjattiin kriisistä selviämiseen.

E2 Tutkimus on kasvanut viidessä vuodessa kolmen tohtorin tiimistä monitieteiseksi yleishyödylliseksi tutkimuslaitokseksi. Syksyn rekrytointien jälkeen meitä on viitisentoista, ja katse eteenpäin. Haluamme olla entistä painavampi yhteiskunnallisten ilmiöiden selittäjä. Tuemme tiedolla rakentavaa julkista keskustelua ja eri sektoreiden päätöksentekoa.

Säätiöiden tuki työllemme on ollut tärkeää pitkin matkaa. Muistan neljän vuoden takaa hetken, kun tunnetun säätiön asiamies sanoi neuvottelupöydässä muiden hankekumppaneiden kuullen: ”Maksamme koko tutkimusrahoituksen kerralla etukäteen, luotamme tekijöihin.” Luottamuksen osoitus oli kullanarvoinen tilanteessa, jossa kassassamme ei ollut juurikaan rahaa, oma riski oli konkreettinen koko ajan ja meillä oli palava halu päästä töihin ja näyttämään osaamisemme. Säätiön johto luotti meihin, ja me olimme kumppaneiden luottamuksen arvoisia.

Tapaus kuvaa säätiöiden työn ydintä. Säätiöt eivät ole ”vain” rahoittajia ja yhteisen hyvän tekijöitä, niistä monet ovat tänä päivänä myös rohkeita, visionäärisiä, lahjakkuuksia tunnistavia ja päätöksentekokykyisiä. Viisas, kestävä taloudenpito antaa säätiöille liikkumavaraa, mutta kyse on myös kyvystä nähdä, miten yhteiskuntaamme viedään eteenpäin.

Entistä tärkeämpää on myös säätiöiden keskinäinen yhteistyö ja kyky kurottaa toiminnassa ulospäin. E2 Tutkimuksella on ollut nyt jo vuosien ajan ilo rakentaa ja toteuttaa tutkimushankkeita, joita rahoittavat esimerkiksi kaupungit, ministeriöt, yritykset, etujärjestöt ja säätiöt yhdessä. Konsortiohankkeet tuottavat uutta ajattelua, monialaista ymmärrystä, vuoropuhelua ja eväitä yhteiskunnan kehittämiseen ja ongelmien ratkaisuun. Säätiöt muiden rahoittajien joukossa hyötyvät tiedosta myös oman toimintansa kehittämisessä – säätiöt eivät ole yksinäisiä saarekkeita.    

Olemme monitieteisenä yleishyödyllisenä tutkimuslaitoksena harvinaisuus Suomessa. E2 Tutkimus pitää kiinni työn laadusta, palvelee tiedolla ja kohtaa erilaiset tiedon käyttäjät. Rakentava vuoropuhelu ja monitieteisen ymmärryksen lisääminen ovat työmme kulmakiviä. Kiitämme koronavuoden aikana kasvanutta rahoittajajoukkoamme (hankekumppaneita ja rahoittajia on nyt noin 50 ja joukossa mukana useita säätiöitä!).

Matkamme on kesken. Toivomme, että säätiöt ovat jatkossakin sekä rahoittajia että työtämme sparraavia keskustelukumppaneita.   

Lämmin kiitos yhteistyöstä ja hyvää säätiöpäivää!

Kirjoittajat

Karina Jutila

Karina Jutila

Toimitusjohtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori

Suomen tilannekuva, yhteiskunnan kestokyky, demokratia

+358 50 5515 361 karina.jutila@e2.fi
Katso koko profiili