Hankkeet

-

Sukupolvien huolet ja voimat I:
Työelämän yhteiset nimittäjät

Kesto: 2020-2021
Tekijät: Jenni Simonen, Jussi Westinen, Aino Heikkilä
Kumppanit: Teollisuuden palkansaajat, Paperiliitto, JHL, Pro ja PAM

Osatutkimuksessa I Työelämän yhteiset nimittäjät tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan keskeistä kivijalkaa eli työelämää. Tutkimuksessa verrataan nuorten ja keski-ikäisten työelämään liittyviä näkemyksiä ja sukupolvien suhteita.

Tutkimuksessa annetaan tavallisille suomalaisille mahdollisuus itse sanoittaa työn ja toimeentulon todellisuutta. Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten näkemyksiä siitä, mitkä tekijät antavat voimaa, iloa ja turvaa, ja mitkä tekijät aiheuttavat paineita, pelkoa ja ahdistusta työelämässä.

Tutkimuksessa kerätään mittava kyselyaineisto ja laadullinen ryhmähaastatteluaineisto. Aineistoja yhdistämällä saadaan syvällistä ymmärrystä sukupolvien välisestä suhteesta ja hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta.

Hankkeessa tuotettu tieto kertoo, mikä yhdistää eri sukupolvia ja missä on eroja. Hanke auttaa piirtämään kuvaa sukupolvien välisistä silloista ja mahdollisista kuiluista.

Tieto sukupolvia yhdistävistä tekijöistä on oleellista hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden kannalta. Hankkeessa tuotettu tieto auttaa paitsi ennakoimaan muutostekijöitä myös tunnistamaan pinnan alla olevia mahdollisia riskejä. Tutkimus tekee näkyväksi myös hiljaisia signaaleja, jotka voivat vahvistuessaan haastaa yhteiskuntakehitystä.

Hankkeen julkaisut

Nimi Tyyppi Koko
Työn sukupolvet: Tutkimus nuorten ja keski-ikäisten työelämänäkemyksistä pdf 1,19 Mt
Työn sukupolvet -raportti: Tulostettava versio pdf 1,17 Mt

Sinua saattaisi kiinnostaa