Hankkeet

-

Sukupolvien huolet ja voimat

Kesto: 2020–2022
Tekijät: Jenni Simonen, Jussi Westinen, Ville Pitkänen, Aino Heikkilä, Eija Eronen, Roosa Veijola ja Vilma Niskanen

Kumppanit:
Osatutkimus I: Teollisuuden palkansaajat, Paperiliitto, JHL, Pro ja PAM, Tela, Kuntaliitto ja Sitra
Osatutkimus II: Tela, Kuntaliitto ja Sitra
Osatutkimus III: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska kulturfonden, STTK ry, Työeläkevakuuttajat TELA ry, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Vaasan kaupunki, Vaasan seudun Kehitys Oy VASEK, Väinö Tannerin Säätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto

Keväällä 2020 alkaneessa monivuotisessa tutkimushankkeessa selvitetään, kohtaavatko eri sukupolvien, erityisesti nuorten ja keski-ikäisten, näkemykset hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Osatutkimuksessa I Työelämän yhteiset nimittäjät tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan keskeistä kivijalkaa eli työelämää. Tutkimuksessa verrataan nuorten ja keski-ikäisten työelämään liittyviä näkemyksiä ja sukupolvien suhteita. Hankekumppaneita ovat Teollisuuden palkansaajat, Paperiliitto, JHL, Ammattiliitto Pro, Palvelualojen ammattiliitto PAM.

Osatutkimuksessa II Instituutiot ja kansalainen – suhde muutoksessa keskitytään hyvinvointiyhteiskunnan rakenteellisiin tekijöihin ja tarkastellaan kansalaisten suhdetta keskeisiin instituutioihin. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, onko instituutioihin liittyvissä merkityksissä ja luottamuksessa eroja sukupolvien välillä. Hankekumppaneita ovat Kuntaliitto, Sitra ja Tela ry.

Osatutkimuksessa III Nuorten hyvä elämä keskitytään nuorten näkemyksiin siitä, mistä hyvä elämä koostuu. Hankkeessa tutkitaan nuorten näkemyksiä elämässä onnistumisesta, epävarmuuksista ja huolenaiheista sekä yhteiskuntaan kiinnittymisestä. Hankkeessa on nuoria osallistava ote. Tutkimushankkeen kumppanit ilmoitetaan myöhemmin.

Kussakin osatutkimuksessa kerätään mittava kyselyaineisto ja laadullinen ryhmähaastatteluaineisto. Aineistoja yhdistämällä saadaan syvällistä ymmärrystä sukupolvien välisestä suhteesta ja hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta.

Hankkeessa tuotettu tieto kertoo, mikä yhdistää eri sukupolvia ja missä on eroja. Hanke auttaa piirtämään kuvaa sukupolvien välisistä silloista ja mahdollisista kuiluista.

Tieto sukupolvia yhdistävistä tekijöistä on oleellista hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden kannalta. Hankkeessa tuotettu tieto auttaa paitsi ennakoimaan muutostekijöitä myös tunnistamaan pinnan alla olevia mahdollisia riskejä. Tutkimus tekee näkyväksi myös hiljaisia signaaleja, jotka voivat vahvistuessaan haastaa yhteiskuntakehitystä.

Lisätietoja tutkimushankkeesta: Jenni Simonen, ohjelmajohtaja, VTT: jenni.simonen@e2.fi, p. 050 3465 021 

Sinua saattaisi kiinnostaa