-
Mari K. Niemi

Mari K. Niemi

Direktör (nya forskningsmöjligheter, internationalisering, relationer till intressentgrupper), docent, doktor i statsvetenskap

Finlands internationalisering, kompetens och kompetensbrist, forskningskommunikation och samarbete med intressentgrupper

+44 773 7161 944 mari.k.niemi@e2.fi
Tillbaka