Värderingar och attityder

-

I en tid av ökad polarisering är det ytterst viktigt att förstå hur finländarna mår och hur de ser på framtiden. Vi genomför regelbundna studier om finländarnas värderingar och attityder för att få insikter om vad som gror under ytan. Vi analyserar människors ork, resiliens och rädslor, hur individer relaterar till olika institutioner, samt deras bedömningar av samhällets framtidsutsikter. Denna kunskap hjälper oss att förutse människors beteende.

Pågående Avslutade

Pågående

Hur går det för oss? Årlig översikt över det finländska sinneslandskapet

Projektperiod: 2022-

Hur går det för oss? Årlig översikt över det finländska sinneslandskapet

“Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan" är en översikt över finländska värderingar och attityder som publiceras årligen av E2 Forskning. Med denna översikt betjänar E2 Forskning beslutsfattare inom politik, förvaltning, företag och organisationer. Informationen hjälper till att upptäcka känsliga punkter i samhället och förutse förändringar innan de blir stora rubriker i medierna.

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
De som skapar Finlands framtid

Projektperiod: 2022–2024

De som skapar Finlands framtid

Ett tredelat projekt som söker lösningar till akuta problem i arbetslivet, såsom brist på arbetskraft och polarisering.

Finansiär: Fackförbundet Pro, Välmåendebranchen HALI, Fackförbund för välfärdsproffs JHL, Justitieministeriet, Servicefacket PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Industri's lönearbetare TP rf och Pensionsförsäkrare TELA

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
En rättvis övergång i livsmedelssystemet (JUST FOOD)

Projektperiod: 2019-2022 (2025)

En rättvis övergång i livsmedelssystemet (JUST FOOD)

JUST FOOD-projektet undersöker hur övergången till ett klimatsmart och hälsosamt livsmedelssystem kan göras på ett hållbart, acceptabelt och rättvist sätt.

Finansiär: Projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (STN) vid Finlands Akademi. Just Food-projektet är en del av det sexåriga FOOD-programmet (2019–2025).

Partners: Utöver Finlands miljöcentral SYKE och E2 Forskning, som leder projektet, omfattar det tvärvetenskapliga konsortiet Jyväskylä universitet, Naturresursinstitutet Luke, Institutet för hälsa och välfärd THL och Centret för utveckling och miljö (CDE) vid Berns universitet.

Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer

Avslutade

Ukrainare i Finland 2022

Projektperiod: 2022

Ukrainare i Finland 2022

Undersökningen ger insikter om vad ukrainare som har flytt hit tycker om sina liv. Baserat på statistik och intervjudata belyser översikten också synpunkter från professionella som arbetar med flyktingar och derar tankar om ukrainarnas situation och deras behov av stöd.

Finansiär: Inrikesministeriet, Sitra

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Krisberedskapen hos arbetsgivare inom jordbruk och trädgårdsodling och de ukrainska säsongsarbetarnas anpassning till Finland

Projektperiod: 2022–2023

Krisberedskapen hos arbetsgivare inom jordbruk och trädgårdsodling och de ukrainska säsongsarbetarnas anpassning till Finland

I projektet undersöks hur coronapandemin och kriget i Ukraina påverkar småjordbrukare som anställer säsongsarbetare I Finland samt ukrainska säsongsarbetare och deras familjer som bor på deras gårdar.

Finansiär: Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Partners: Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy

Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Stärka akademikers samhällspåverkan (BASE)

Projektperiod: 2022

Stärka akademikers samhällspåverkan (BASE)

Pilotprojektet kommer att utveckla lösningar för att stärka utländska forskares och experters sociala interaktion, synlighet i media och samhällspåverkan.

Finansiär: Jenny och Antti Wihuris fond

Partners: Haaga Helia Högskolan, LUT Universitetet, Finlands vetenskapsjournalistförbund, Forskarförbundet, Åbo Universitet och Vasa Universitet

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Värderingar och attityder
Läs mer
Internationella experter i Finland

Projektperiod: 2021–2023

Internationella experter i Finland

Projektet Internationella Experter i Finland undersöker hur man kan locka fler internationella talanger till Finland.

Finansiär: Finlands Näringsliv EK, Teknologiindustrin, Arbetsgivarorganisation för kommuner och välfärdsområden KT, KEVA – Pensionsproffs för den offentliga sektorn, Teknologiakademikerna, Industrins lönearbetare TP rf, Utrikesministeriet, Arbets- och Näringsministeriet, Business Finland samt städerna Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Uleåborg

Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Äldre människors levnadsvanor och upplevelser av deras roll i samhället

Projektperiod: 2020-2021

Äldre människors levnadsvanor och upplevelser av deras roll i samhället

 Projektet utforskar äldre kvinnors livsvisdom och hur den förs vidare till nästa generation.

Partners: Marja Holmila (Emerita, THL), Jenni Simonen (E2 Forskning). Pensionärernas Riksförbund, Pensionärernas Riksorganisation, Pensionärernas Centralorganisation och Kristna Pensionärsförbundet.

Arbetslivet och kompetensbrist
Värderingar och attityder
Läs mer
Framgångsfaktorer för nystartade företag - en titt på livsmedelssektorn och fallet nyhtökaura

Projektperiod: 2020

Framgångsfaktorer för nystartade företag - en titt på livsmedelssektorn och fallet nyhtökaura

Projektet undersöker framgångsfaktorerna för nystartade företag och de specifika egenskaperna hos nystartade livsmedelsföretag. Inom livsmedelssektorn kommer exemplet Nyhtökaura undersökas.

Partners: Livsmedelsindustriförbundet, K-gruppen, Arbets- och näringsministeriet och Startup Foundation

Värderingar och attityder
Läs mer
Korsdrag i luften – Finns det en gemensam förståelse? En studie om medborgares och beslutsfattares uppfattningar om klimatförändringen

Projektperiod: 2019-2020

Korsdrag i luften – Finns det en gemensam förståelse? En studie om medborgares och beslutsfattares uppfattningar om klimatförändringen

Projektet undersöker chefers, beslutsfattares och medborgares attityder, motiv och kunskapsnivåer när det gäller klimatförändringar, samt attitydkonflikter både internt och mellan människor.

Partners: Energibranschens Centralförbund, Kommunförbundet, Jord- och skogsbruksministeriet, MTK ry, STTK ry, Arbets- och näringsministeriet, Miljöministeriet, InnoLab vid Vasa universitet Finansiär

Värderingar och attityder
Läs mer
Språkminoriteters värderingar och identiteter

Projektperiod: 2019-2020

Språkminoriteters värderingar och identiteter

Projektet undersöker sociala värderingar, attityder och identiteter hos rysk-, estnisk-, somalisk-, arabisk- och engelsktalande personer i Finland. Projektet undersöker betydelsen av familj, arbete, religion och modersmål. Studien framställer också viktiga nya insikter om integrationen av olika språkliga minoriteter.

Partners: Finska kulturfonden, Justitieministeriet och städerna Helsingfors, Esbo och Vanda

Värderingar och attityder
Läs mer
Finländarnas identiteter, värderingar och attityder

Projektperiod: 2018

Finländarnas identiteter, värderingar och attityder

Studien undersöker finländarnas identiteter, värderingar och attityder.

Partners: Finska kulturfonden

Arbetslivet och kompetensbrist
Värderingar och attityder
Läs mer