Samarbetspartners och kunder

-

Vi är en politiskt obunden och mångdisciplinär forskningsorganisation. Vi får finansiering via olika projekt, från stiftelser, organisationer, kommuner, ministerier, företag och från Finlands Akademi. Dessutom får vi allmänt understöd för forskningsanstalter från undervisnings- och kulturministeriet.

Nedan listas samarbetspartner och kunder från åren 2019-2023.

Arbets- och näringsministeriet Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf Business Finland Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK Eläkeliitto ry Eläkesäätiöyhdistys (ESY) Energiateollisuus ry Esbo stad Fackförbundet Pro Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf Finlands miljöcentral Finlands Näringsliv EK Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Forskarförbundet Förbundet för den offentliga sektorn och välfördsområdena JHL Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Helsingfors stad Heureka Industri's lönearbetare TP rf Inrikesministeriet Insinööriliitto ry Institutet för hälsa och välfärd (THL) Jenny ja Antti Wihurin rahasto Jord- och skogsbruksministeriet Justitieministeriet Jyväskylän yliopisto Kainuun liitto Kemianteollisuus ry Keskitien säätiö Keva Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT Kommunförbundet Kristillinen Eläkeliitto ry Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA LUT-yliopisto Metsäteollisuus ry Miljöministeriet MTK:n Säätiö Naturresursinstitutet (Luke) Oulun yliopisto Palkansaajasäätiö Paperiliitto ry Pellervo ekonomisk forskning PTT Pensionstagarnas Centralförbunds PCF rf Pensionärerna rf Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry Rakennusteollisuus RT Rådet för strategisk forskning (RSF) Servicefacket PAM rf. Sivistystyönantajat ry Stiftelsen Metsämiesten Säätiö STTK ry Suomen Kulttuurirahasto Svenska kulturfonden Tammerfors stad Teknikens Akademiker rf Teknologiateollisuus Tieteen tiedotus ry Tiina ja Antti Herlinin säätiö Turun yliopisto Työn ja talouden tutkimus LABORE Uleåborgs stad Undervisnings- och kulturministeriet University of Bern Utrikesministeriet Vanda stad Vasa stad Vasa Universitet Vasaregionens Utveckling Ab VASEK Väinö Tannerin säätiö Välmåendebranschen HALI rf