Det internationella Finland

-

Hur syns internationaliseringen i Finland? Hur kan Finland vara ett attraktivt land för utländska arbetstagare att bosätta sig, leva och arbeta i? Hur kan Finland se till att utländska studenter och arbetare som flyttat hit vill stanna kvar i landet? Finlands internationalisering, med dess möjligheter och smärtpunkter, är ett av våra viktigaste forskningsteman.

Pågående Avslutade

Pågående

Små och medelstora företag och utländsk arbetskraft (PIKEUS)

Projektperiod: 2024

Små och medelstora företag och utländsk arbetskraft (PIKEUS)

Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Kuopio, Lahtis, Business Finlands Work in Finland, KIRA-konsortiet för fastighets- och byggbranschen samt E2 Forskning har förenat sina krafter för att påskynda internationell rekrytering i små och medelstora företag. I det pågående projektet sprids företagens goda praxis på riksnivå och man utvecklar de internationella rekryteringstjänster som städerna erbjuder företag.

Partners: Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Kuopio, Lahtis, Business Finlands Work in Finland, KIRA-konsortiet

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Läs mer
De som skapar Finlands framtid

Projektperiod: 2022–2024

De som skapar Finlands framtid

Ett tredelat projekt som söker lösningar till akuta problem i arbetslivet, såsom brist på arbetskraft och polarisering.

Finansiär: Fackförbundet Pro, Välmåendebranchen HALI, Fackförbund för välfärdsproffs JHL, Justitieministeriet, Servicefacket PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Industri's lönearbetare TP rf och Pensionsförsäkrare TELA

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer

Avslutade

Science Night LIVE!

Projektperiod: 2022-2023

Science Night LIVE!

Science Night LIVE! var ett evenemang för forskningskommunikation och nätverkande den 29 mars 2023 på Heureka i Vanda. Evenemanget lyfte fram kompetensen hos utländska forskare som arbetar i Finland och gav allmänheten och intressentgrupper möjlighet att höra om den senaste forskningen inom olika områden och nätverka med forskare. Evenemangets fokus låg på frågor kring artificiell intelligens, hållbarhet och social rättvisa. E2 Forskning var huvudansvarig för evenemangets planering och genomf...

Finansiär: Tieteen tiedotus

Partners: Högskolan Haaga Helia, Vetenskapscentrumet Heureka

Det internationella Finland
Läs mer
Ukrainare i Finland 2022

Projektperiod: 2022

Ukrainare i Finland 2022

Undersökningen ger insikter om vad ukrainare som har flytt hit tycker om sina liv. Baserat på statistik och intervjudata belyser översikten också synpunkter från professionella som arbetar med flyktingar och derar tankar om ukrainarnas situation och deras behov av stöd.

Finansiär: Inrikesministeriet, Sitra

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Krisberedskapen hos arbetsgivare inom jordbruk och trädgårdsodling och de ukrainska säsongsarbetarnas anpassning till Finland

Projektperiod: 2022–2023

Krisberedskapen hos arbetsgivare inom jordbruk och trädgårdsodling och de ukrainska säsongsarbetarnas anpassning till Finland

I projektet undersöks hur coronapandemin och kriget i Ukraina påverkar småjordbrukare som anställer säsongsarbetare I Finland samt ukrainska säsongsarbetare och deras familjer som bor på deras gårdar.

Finansiär: Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Partners: Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy

Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Stärka akademikers samhällspåverkan (BASE)

Projektperiod: 2022

Stärka akademikers samhällspåverkan (BASE)

Pilotprojektet kommer att utveckla lösningar för att stärka utländska forskares och experters sociala interaktion, synlighet i media och samhällspåverkan.

Finansiär: Jenny och Antti Wihuris fond

Partners: Haaga Helia Högskolan, LUT Universitetet, Finlands vetenskapsjournalistförbund, Forskarförbundet, Åbo Universitet och Vasa Universitet

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Värderingar och attityder
Läs mer
Internationella experter i Finland

Projektperiod: 2021–2023

Internationella experter i Finland

Projektet Internationella Experter i Finland undersöker hur man kan locka fler internationella talanger till Finland.

Finansiär: Finlands Näringsliv EK, Teknologiindustrin, Arbetsgivarorganisation för kommuner och välfärdsområden KT, KEVA – Pensionsproffs för den offentliga sektorn, Teknologiakademikerna, Industrins lönearbetare TP rf, Utrikesministeriet, Arbets- och Näringsministeriet, Business Finland samt städerna Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Uleåborg

Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer