Samhällets krishanteringsförmåga

-

Rysslands anfallskrig i Ukraina och andra stora kriser som präglar vårt samhälle har ökat behovet av tvärvetenskaplig kunskap som vi på E2 Forskning bidrar med. Att förstå människors och samhällens motståndskraft gentemot kriser hjälper oss att bedöma vad Finland behöver förbereda sig för och hur problem kan förebyggas. Hållbarhet och rättvisa inom livsmedelssystemet utgör en väsentlig del av detta ämne.

Pågående Avslutade

Pågående

Hur går det för oss? Årlig översikt över det finländska sinneslandskapet

Projektperiod: 2022-

Hur går det för oss? Årlig översikt över det finländska sinneslandskapet

“Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan" är en översikt över finländska värderingar och attityder som publiceras årligen av E2 Forskning. Med denna översikt betjänar E2 Forskning beslutsfattare inom politik, förvaltning, företag och organisationer. Informationen hjälper till att upptäcka känsliga punkter i samhället och förutse förändringar innan de blir stora rubriker i medierna.

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Skogen och vi

Projektperiod: 2023–2024

Skogen och vi

Forskningsprojektet kommer att bidra med information som hjälper skogssektorn att ta itu med arbetskraftsbristen och stödja sektorns attraktionskraft och framgång.

Finansiär: Metsämiesten säätiö

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Läs mer
De som skapar Finlands framtid

Projektperiod: 2022–2024

De som skapar Finlands framtid

Ett tredelat projekt som söker lösningar till akuta problem i arbetslivet, såsom brist på arbetskraft och polarisering.

Finansiär: Fackförbundet Pro, Välmåendebranchen HALI, Fackförbund för välfärdsproffs JHL, Justitieministeriet, Servicefacket PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Industri's lönearbetare TP rf och Pensionsförsäkrare TELA

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
En rättvis övergång i livsmedelssystemet (JUST FOOD)

Projektperiod: 2019-2022 (2025)

En rättvis övergång i livsmedelssystemet (JUST FOOD)

JUST FOOD-projektet undersöker hur övergången till ett klimatsmart och hälsosamt livsmedelssystem kan göras på ett hållbart, acceptabelt och rättvist sätt.

Finansiär: Projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (STN) vid Finlands Akademi. Just Food-projektet är en del av det sexåriga FOOD-programmet (2019–2025).

Partners: Utöver Finlands miljöcentral SYKE och E2 Forskning, som leder projektet, omfattar det tvärvetenskapliga konsortiet Jyväskylä universitet, Naturresursinstitutet Luke, Institutet för hälsa och välfärd THL och Centret för utveckling och miljö (CDE) vid Berns universitet.

Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer

Avslutade

Ukrainare i Finland 2022

Projektperiod: 2022

Ukrainare i Finland 2022

Undersökningen ger insikter om vad ukrainare som har flytt hit tycker om sina liv. Baserat på statistik och intervjudata belyser översikten också synpunkter från professionella som arbetar med flyktingar och derar tankar om ukrainarnas situation och deras behov av stöd.

Finansiär: Inrikesministeriet, Sitra

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Krisberedskapen hos arbetsgivare inom jordbruk och trädgårdsodling och de ukrainska säsongsarbetarnas anpassning till Finland

Projektperiod: 2022–2023

Krisberedskapen hos arbetsgivare inom jordbruk och trädgårdsodling och de ukrainska säsongsarbetarnas anpassning till Finland

I projektet undersöks hur coronapandemin och kriget i Ukraina påverkar småjordbrukare som anställer säsongsarbetare I Finland samt ukrainska säsongsarbetare och deras familjer som bor på deras gårdar.

Finansiär: Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Partners: Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy

Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Internationella experter i Finland

Projektperiod: 2021–2023

Internationella experter i Finland

Projektet Internationella Experter i Finland undersöker hur man kan locka fler internationella talanger till Finland.

Finansiär: Finlands Näringsliv EK, Teknologiindustrin, Arbetsgivarorganisation för kommuner och välfärdsområden KT, KEVA – Pensionsproffs för den offentliga sektorn, Teknologiakademikerna, Industrins lönearbetare TP rf, Utrikesministeriet, Arbets- och Näringsministeriet, Business Finland samt städerna Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Uleåborg

Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Livsmedelssäkerhet - sårbarheten i det finska livsmedelssystemet

Projektperiod: 2021-2023

Livsmedelssäkerhet - sårbarheten i det finska livsmedelssystemet

Projektet undersöker sårbarheterna i det finska livsmedelssystemet till följd av ömsesidiga beroenden och identifierar viktiga lösningar för att förbättra livsmedelssystemets hållbarhet och motståndskraft.

Finansiär: Jord- och Skogsbruksministeriet, Makera 

Partners: Finland Futures Research Centre på Åbo Universitet, Jyväskylä Universitets handelshögskola

Samhällets krishanteringsförmåga
Läs mer
Generationernas bekymmer och styrkor

Projektperiod: 2020-2022

Generationernas bekymmer och styrkor

Projektet undersöker om unga och människor i medelåldern har en överensstämmande syn på arbetslivet och välfärdssamhällets framtid. Projektet består av tre delstudier.

Partners: Industrifacket, Pappersförbundet, JHL, Pro och PAM, Tela, Kommunförbundet och Sitra Delstudie II: Tela, Kommunförbundet och Sitra Delstudie III: Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska kulturfonden, STTK ry, TELA ry, Uleåborgs stad, Uleåborgs universitet, Vasa stad, Vasa Regionutveckling Ab VASEK, Väinö Tanner Foundation och Finska kulturfondens regionfond för Södra Österbotten

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Ungdomars bekymmer och resurser
Läs mer
Smidigare vardag - bättre liv (SAPE)

Projektperiod: 2020-2021

Smidigare vardag - bättre liv (SAPE)

SAPE kommer att bedöma läget för hållbar utveckling i landsbygdsområden i Finland och undersöka hur landsbygdsområden återspeglas i nationell politik för hållbar utveckling, inklusive kvinnors och flickors perspektiv på utmaningarna när det gäller hållbar landsbygdsutveckling.

Finansiär: Jord- och skogsbruksministeriet, Makera

Partners: Pellervon taloustutkimus PTT, Suomen kylät ry

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Läs mer