Forsknings- och experttjänster

-

Vår arbetsgemenskap består av erfarna forskare och experter. Vi producerar information i syfte att lösa problem och skapa framgång.

Vårt arbetssätt är tvärvetenskapligt: vi ser på saker ur olika synvinklar. Konstruktiv dialog och tvärvetenskaplig förståelse är hörnstenar i vårt arbete.

Vi kombinerar kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Kvalitativa intervjuer används för att hitta förklaringar till människors åsikter och beteenden. De gör det också möjligt för oss att upptäcka nya signaler, testa nya idéer och hitta vardagliga förklaringar till olika fenomen.

När vi analyserar undersökningsdata går vi djupare än grundläggande rapportering om människors uppfattningar och tolkar resultaten i ljuset av det allmänna värderingsklimatet och internationell kunskap.

Våra skräddarsydda tjänster:

  • kvalitativa studier (t.ex. tematiska intervjuer, gruppintervjuer, etnografier),
  • enkäter,
  • analys av kunddata,
  • intressentstudier, utvärderingsstudier,
  • expertarbete på timtaxa (t.ex. presentationer, analyser, bakgrundsdiskussioner).

Vilken typ av samarbete skulle kunde vi göra med er?
Kontakta oss för att diskutera vidare.

Karina Jutila

Karina Jutila

VD, doktor i samhällsvetenskaper

Demokrati, delaktighet, politiska processer och makt, samhällets motståndskraft

+358 50 5515 361 karina.jutila@e2.fi
Mari K. Niemi

Mari K. Niemi

Direktör (nya forskningsmöjligheter, internationalisering, relationer till intressentgrupper), docent, doktor i statsvetenskap

Finlands internationalisering, kompetens och kompetensbrist, forskningskommunikation och samarbete med intressentgrupper

+44 773 7161 944 mari.k.niemi@e2.fi
Jenni Simonen

Jenni Simonen

Direktör (forskning, utveckling och aktiebolagets verksamhet), doktor i statsvetenskap, sociolog

Forskning om ungdomar, inkludering och dialog mellan generationer, kvalitativa metoder, affärsutveckling och kunskapstjänster

+358 50 3465 021 jenni.simonen@e2.fi