Ungdomars bekymmer och resurser

-

Unga är de som formar vår framtid och besitter betydande tillgångar, men tyvärr mår alltför många av dem dåligt. Våra projekt fokuserar på unga individers framtidsvisioner, förhoppningar, styrkor och bekymmer.

Pågående Avslutade

Avslutade

Generationernas bekymmer och styrkor

Projektperiod: 2020-2022

Generationernas bekymmer och styrkor

Projektet undersöker om unga och människor i medelåldern har en överensstämmande syn på arbetslivet och välfärdssamhällets framtid. Projektet består av tre delstudier.

Partners: Industrifacket, Pappersförbundet, JHL, Pro och PAM, Tela, Kommunförbundet och Sitra Delstudie II: Tela, Kommunförbundet och Sitra Delstudie III: Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska kulturfonden, STTK ry, TELA ry, Uleåborgs stad, Uleåborgs universitet, Vasa stad, Vasa Regionutveckling Ab VASEK, Väinö Tanner Foundation och Finska kulturfondens regionfond för Södra Österbotten

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Ungdomars bekymmer och resurser
Läs mer
Unga människor utanför arbete och utbildning

Projektperiod: 2018-2019

Unga människor utanför arbete och utbildning

Projektet undersöker NEET-ungdomar som står utanför arbete och utbildning, och vars röster ofta inte hörs i undersökningar. Forskningen omfattar välmående av unga människor som står utanför arbete och utbildning, hinder för detta och vad som kan hjälpa dem.

Partners: Nuorisotutkimusverkosto

Arbetslivet och kompetensbrist
Ungdomars bekymmer och resurser
Läs mer