Vårt inflytande

-

E2 forskning går in på djupet - vi skapar förståelse

E2 Forskning sysselsätter omkring 20 forskare från mer än 10 discipliner

Vi kombinerar kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och har ett öppet och modigt förhållningssätt till olika fenomen och samhällsfrågor. Vi skapar insikter som inspirerar och hjälper till att bygga framgång.  

Vi känner pulsen i samhället

Vi förstår våra kunders kunskapsbehov. Vi analyserar samhället från olika perspektiv och tar itu med stora samhällsfenomen. Vi fångar också upp de tysta signalerna. 

Vi är en eftertraktad partner

E2 Forskning arbetar med mer än 70 organisationer varje år. Bland våra partners finns ministerier, städer, företag, stiftelser, nationella och internationella organisationer . Vi är också en eftertraktad partner inom det akademiska vetenskapssamhället.

Vi presenterar resultaten på ett intressant och tydligt sätt, vi kommunicerar effektivt

För att forskningsdata ska få genomslag är det viktigt att produkterna är tydliga, snygga och användarvänliga. Vi investerar i och utvecklar aktivt innovativa, visuella forskningsrapporter, infografik och andra forskningsprodukter.

Vi bidrar med vår expertis vid kundevenemang, media och offentliga seminarier. Vi föreläser på utbildningsinstitutioner och vetenskapliga evenemang. 

Vår kunskap når ut

Den information som produceras av E2 Forskning når miljontals människor i Finland varje år.

E2 Forskning uppmärksammas regelbundet i de största nyhetsmedierna. Vår synlighet täcker hela landet och inkluderar lokala och regionala tidningar utöver de stora inhemska medierna samt internationella medier. Antalet läsare och tittare som nås uppgår till miljoner.