Experter och styrelsen

-

Vi är en dynamisk, politiskt oberoende forskningsorganisation med omkring 20 välmeriterade och erfarna forskare och specialister från olika bakgrunder och discipliner. Med vårt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt är vi välutrustade att ge värdefulla insikter om en rad olika ämnen, såsom arbetsbaserad invandring, internationella frågor i Finland, ungdomars åsikter och perspektiv samt olika värderingar och attityder i Finland. Bekanta dig med vårt team av experter nedan. De är redo att hjälpa dig med dina forskningsbehov.

Experter

Karina Jutila

Karina Jutila

VD, doktor i samhällsvetenskaper

Demokrati, delaktighet, politiska processer och makt, samhällets motståndskraft

+358 50 5515 361 karina.jutila@e2.fi
Mari K. Niemi

Mari K. Niemi

Direktör (nya forskningsmöjligheter, internationalisering, relationer till intressentgrupper), docent, doktor i statsvetenskap

Finlands internationalisering, kompetens och kompetensbrist, forskningskommunikation och samarbete med intressentgrupper

+44 773 7161 944 mari.k.niemi@e2.fi
Jenni Simonen

Jenni Simonen

Direktör (forskning, utveckling och aktiebolagets verksamhet), doktor i statsvetenskap, sociolog

Forskning om ungdomar, inkludering och dialog mellan generationer, kvalitativa metoder, affärsutveckling och kunskapstjänster

+358 50 3465 021 jenni.simonen@e2.fi
Aino Heikkilä

Aino Heikkilä

Utvecklingschef, magister i samhällsvetenskaper

Arbetslivets och arbetsgemenskapers krisberedskap, social och kulturell mångfald, etnografi och metodutbyte, policyutveckling

+358 44 3028 727 aino.heikkila@e2.fi
Ville Pitkänen

Ville Pitkänen

Forskningschef, docent, doktor i statsvetenskap

Invandring, arbetsliv, forskningskommunikation, politisk kommunikation, val, attityder och värderingar, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder

+358 40 7770 869 ville.pitkanen@e2.fi
Marjatta Selänniemi

Marjatta Selänniemi

Äldre sakkunnig, teamledare, agronomie- och forstmagister

Globala livsmedels- och utvecklingsfrågor, utvärderingar, klimatresiliens, livsmedelssystem

+ 358 50 3651 481 marjatta.selanniemi@e2.fi
Jenni Mäkinen

Jenni Mäkinen

Ekonomisk och administrativ samordnare, Kandidatexamen i företagsekonomi

Ekonomisk förvaltning och personalförvaltning, upphandling av tjänster, underrättelser till offentliga myndigheter

+358 50 439 0650 jenni.makinen@e2.fi
Matti Välimäki

Matti Välimäki

Äldre forskare, politices doktor

Flyttrörelser, invandringspolitik, vetenskapskommunikation, forskning i sätt att tala och tänka, partiforskning, politisk kommunikation

050 5430 191 matti.valimaki@e2.fi
Rolle Alho

Rolle Alho

Äldre forskare, politices doktor

Invandring, invandringspolitik, integration, flyktingfrågor, arbetsmarknad och arbetsliv, arbetsmarknadsorganisationer, internationell rekrytering

+358 50 5344 485 rolle.alho@e2.fi
Atte Penttilä

Atte Penttilä

Forskare, doktor i samhällsvetenskaper

Kvalitativ forskning, etnografi, livsmedelssystem, kriser, resiliens

+358401675969 atte.penttila@e2.fi
Anni Savikurki

Anni Savikurki

Sakkunnig, agronomie- och forstmagister (på tjänstledighet)

Hållbara matsystem och matsäkerhet, hållbar utveckling, vetenskapskommunikation och interaktion

+358 40 8344 829 anni.savikurki@e2.fi
Roosa Veijola

Roosa Veijola

Sakkunnig, filosofie magister

Arbetsliv, kompetensbrist, arbetskraftsinvandring, forskningskommunikation, eventproduktion, kvalitativ forskning, internationella relationer (Kina)

+358 41 3142 421 roosa.veijola@e2.fi
Eija Eronen

Eija Eronen

Sakkunnig, magister i samhällsvetenskaper

Kvalitativa metoder, moderskap och föräldraskap, kamratskap, kamratgruppsverksamhet och kamratstöd

+358 50 318 7458 eija.eronen@e2.fi
Venni Arra

Venni Arra

Projektledare, master i klimatvetenskap

Klimat- och miljöfrågor, forskningskommunikation, projektledning, visuell och audiovisuell kommunikation, evenemangsproduktion

+358 44 9019 594 venni.arra@e2.fi
Vilma Niskanen

Vilma Niskanen

Sakkunnig, filosofie magister

Kvalitativa metoder, forskningskommunikation, vetenskapshistoria (särskilt samhällsvetenskapernas historia), idéhistoria

+358 40 653 8629 vilma.niskanen@e2.fi
Tuija Väyrynen

Tuija Väyrynen

Sakkunnig, magister i samhällsvetenskaper

Politiskt deltagande och inflytande, ungdomar, forskningskommunikation och produktdesign

+358405585420 tuija.vayrynen@e2.fi

Styrelsen

Risto Murto

Risto Murto

styrelseordförande

Anna Herlin

Anna Herlin

styrelsens vice ordförande

Juha Marttila

Juha Marttila

styrelsemedlem

Hannu Kallio

Hannu Kallio

styrelsemedlem

Antti Palola

Antti Palola

styrelsemedlem

Tiina Silvasti

Tiina Silvasti

styrelsemedlem