Våra mål

-

E2 Forskning är ett tvärvetenskapligt, oberoende forskningsinstitut som förser organisationer, företag, stiftelser, kommuner, ministerier, beslutsfattare och media med aktuell information och kunskap. Vi utför såväl allmännyttig forskning som beställningsarbeten för att tillgodose olika kunders informationsbehov.

Vi bidrar med information för beslutsfattande och problemlösning. Våra värderingar bygger på viljan att skapa en hållbar framtid och förutsättningar för ett gott liv för både nuvarande och kommande generationer.

Tillsammans med vårt omfattande nätverk av partners främjar vi öppenhet när det gäller forskning och kunskap. Vårt arbete för samman experter från den privata, offentliga och tredje sektorn. Vårt mål är att göra kunskap tillgänglig för beslutsfattare och stödja kunskapsbaserade lösningar.

För oss är det viktigt att våra partners har förståelse för forskningens självständighet och frihet: det är värdefullt att diskutera teman och forskningsfrågor tillsammans, men sedan är det upp till forskarna att genomföra projekten självständigt.