-
Ville Pitkänen

Ville Pitkänen

Forskningschef, docent, doktor i statsvetenskap

Invandring, arbetsliv, forskningskommunikation, politisk kommunikation, val, attityder och värderingar, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder

+358 40 7770 869 ville.pitkanen@e2.fi
Tillbaka