-
Marjatta Selänniemi

Marjatta Selänniemi

Äldre sakkunnig, teamledare, agronomie- och forstmagister

Globala livsmedels- och utvecklingsfrågor, utvärderingar, klimatresiliens, livsmedelssystem

+ 358 50 3651 481 marjatta.selanniemi@e2.fi
Tillbaka