-
Matti Välimäki

Matti Välimäki

Äldre forskare, politices doktor

Flyttrörelser, invandringspolitik, vetenskapskommunikation, forskning i sätt att tala och tänka, partiforskning, politisk kommunikation

050 5430 191 matti.valimaki@e2.fi
Tillbaka