-

Kontaktuppgifter

E2 Forskning
Eerikinkatu 28, 5. vån.
00180 Helsingfors

FO-nummer: 2058184-2
Allmän e-postadress: e2@e2.fi
tel. 050 5515 361 / Karina Jutila

Se de sakkunnigas kontaktuppgifter här. E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@e2.fi.

Bilder och logor för medier finns här.