Så blev vi de vi är - E2 Forsknings historia

-

Våren 2006 grundades Föreningen för framstegsvänlig forskning. Grundarna förenades av en framstegsvänlig och bildningsliberal värdegrund som också skrevs in i föreningens regler. Föreningen beslöt sig för att grunda tankesmedjan e2.

Namnet e2 påminner om flera saker som börjar på e (på finska): framstegsvänlig (edistysmielinen), framsynt (eteenpäin katsova), fördomsfri (ennakkoluuloton), europeisk och ekologisk. Och lokalerna hyrdes på Eriksgatan i hjärtat av Helsingfors.

Till första ordförande valdes redaktör Matti Kalliokoski och till vice ordförande doktor Christoffer Grönholm. Det var helt klart att verksamheten skulle vara tvåspråkig och fördomsfri och att den skulle sträcka sig över sektor- och partigränser, även om det bland grundarna fanns personer från den politiska centern.

Övning och prövning

Under ledning av doktor Karina Jutila ordnade tankesmedjan evenemang och gav ut publikationer. Bland framgångarna fanns den första studien om finländarnas attityder till klimatförändringen Onpa ilmoja pidellyt (2007). Ett annat viktigt arbete var Kreppa (2010), som behandlade den europeiska bakgrunden till Islands ekonomiska kris. Ett tredje var rapporten Liikkeitä laidasta laitaan (2011) där man analyserade populismens uppsving.

Våren 2015 blev det emellertid stopp. Vi fick medge att de spridda projektens betydelse förblev liten och tankesmedjan avvecklades.

Resultatet av ett målmedvetet arbete: en oberoende forskningsanstalt

Föreningens nya styrelse under ledning av Ilkka Herlin och Tuija Talvitie dryftade vad forskning som främjar beslutsfattandet kunde innebära och hur den borde organiseras och skötas ekonomiskt i Finland. Resultatet blev att den nya E2, som fokuserar på forskning, startade i februari 2016.

Planerna preciserades och oavhängiga forskare som gjort universitetskarriär anställdes. Jutilas arbetskamrater blev politices doktorerna Ville Pitkänen från Turun yliopisto och Jussi Westinen från Åbo Akademi.

Strax efteråt rekryterades en fjärde doktor, den internationellt meriterade Kaisa Karttunen, AFD. Då utvidgades arbetsfältet från samhällsvetenskaper till att också omfatta matsäkerhets- och miljöfrågor. Man anställde dessutom Aino Heikkilä, SVM, som utvecklade stödtjänster för administration, kommunikation och produktion av publikationer.

Samarbetet utvidgades och blev internationellt, vi gick vidare bl.a. med hjälp av EU-finansiering och uppdrag av FN:s matorganisation FAO. De största städerna, en grupp intresseorganisationer och ministerier kom också med i våra projekt. Vi fick också viktigt stöd av stiftelser som såg uppstartsföretagets potential.

På så vis steg resurserna till en trovärdig nivå och vi kunde anställa fler experter. Det var PD Jenni Simonen från THL och AFM Anni Savikurki som haft internationella sakkunniguppdrag.

Den unika E2 Forskning

I början av 2020 skedde stora förändringar. Tuija Talvities död var en chock. Efter henne blev Risto Murto styrelseordförande och till vice ordförande valdes Anna Herlin.

Våren 2021 tog vi ett skutt framåt på vår resa. Då började docent Mari K. Niemi, PD, från Vasa universitet som vår forskningsledare. Nya förstärkningar är också FM Roosa Veijola och AFM Marjatta Selänniemi.

Med målmedvetet arbete har vi blivit en tvärvetenskaplig, oberoende, allmännyttig forskningsanstalt som bedriver självständig forskning och producerar sakkunnigtjänster åt organisationer, stiftelser, företag, medier, förvaltning och politiska beslutsfattare. Vi vill också bli ännu mer internationella. Möjligheterna är många.

Mitt i entusiasmen behåller vi vårt fokus: vi vill betjäna med kunskap och bli allt bättre på att förklara samhällsfenomen.