Vårt arbete och våra principer

-

Allmännyttigheten innebär att den information vi producerar erbjuds gratis och öppenhet är en viktig princip i vårt arbete. I våra projekt möts experter från den privata och offentliga sektorn samt tredje sektorn.

Vi tror att gemensamt idéande och entusiasm över kunskap hjälper oss att hitta lösningar på vår tids komplexa problem. Direkta kontakter till leverantörerna och beslutsfattarna gör vårt arbete extra verkningsfullt.

Vid sidan av allmännyttigt arbete utför vi beställningsarbeten bland annat åt ministerier. Dessa uppdrag utgör högst 1/6 av vår omsättning.

Det är viktigt för oss att våra samarbetspartner förstår forskningens roll och autonomi: det är nyttigt och inspirerande att diskutera teman och forskningsfrågor tillsammans, men efter det är det forskarna som har ansvaret för att genomföra projekten.

Den hållbara utvecklingens principer är en värdegrund för vårt arbete. Vi vill med hjälp av kunskap trygga möjligheterna till ett gott liv för både nuvarande och kommande generationer. Vi förstår att miljön, människan och ekonomin är sammanlänkade med varandra.