Vårt arbete och våra principer

-

Vårt forskningsinstitut är politiskt obundet och inriktat på att främja samhällsnytta. I våra projekt möts experter från både den privata och offentliga sektorn samt den tredje sektorn.

Vi tror på kraften av samarbete och idéutbyte för att möta dagens komplexa utmaningar. Genom att samla experter från både den privata och offentliga sektorn, samt tredje sektorn, skapar vi en mångsidig och tvärvetenskaplig miljö där vi gemensamt utforskar lösningar. Genom våra kontakter med både journalister och beslutsfattare kan vårt arbete få en konkret och meningsfull inverkan.

Vid sidan om vårt allmännyttiga arbete utför vi även uppdrag på beställning, inklusive uppdrag åt ministerier. Dessa uppdrag utgör dock endast en mindre del av vår verksamhet, högst 1/6 av vår totala omsättning.

För oss är det viktigt att våra samarbetspartners förstår forskningens roll och autonomi. Vi värdesätter diskussioner och samarbete kring olika teman och forskningsfrågor, men det är forskarna som har huvudansvaret för att genomföra projekten.

Vi grundar vårt arbete på principerna för hållbar utveckling. Genom kunskap strävar vi efter att säkra en god livskvalitet för både nuvarande och kommande generationer. Vi inser att miljön, människan och ekonomin är intimt sammankopplade och tar hänsyn till detta i vår forskning.