Projekt

-

De som skapar Finlands framtid

Projektperiod: 2022–2024
Projektteam: Projektet leds av Ville Pitkänen och genomförs av Aino Heikkilä, Rolle Alho, Roosa Veijola och Vilma Niskanen.

Finansiär: Fackförbundet Pro, Välmående branschen HALI, Fackförbund för välfärdsproffs JHL, Justitieministeriet, Servicefacket PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Industri's lönearbetare TP rf och Pensionsförsäkrare TELA.

Det fleråriga forskningsprojektet De som skapar Finlands framtid - inkludering och samarbete i arbetslivet, som inleds hösten 2022, söker lösningar till akuta problem i arbetslivet, såsom brist på arbetskraft och polarisering.

Det flerdelade projektet undersöker hur livet ser ut för utländska arbetstagare i Finland, var man kan förvänta sig polarisering till följd av förändringar i arbetslivet och var man kan hitta goda modeller för att hantera förändringar och lösa problem. I projektet frågas också hur samarbete mellan generationer kan förbättra orkandet och förebygga brist på arbetskraft. Paketet är indelat i tre delar[RA1] :

Del 1: På verkstaden, i fabriken, på sjukhuset och i butiken - hur ser livet ut för utländska arbetstagare i Finland?
Del 2: Generationernas kollektiva bidrag - bortkastat eller använt?
Del 3: Yrkenas öden - hur tar människor till sig arbetslivets förändringar[RA3] ?

Forskningsprojektet har en tvärvetenskaplig ansats. Data har samlats in genom intervjuer, enkäter, workshops och observationer på arbetsplatsen.

Läs mer på projektets hemsida: Skaparna av Finlands framtid - inkludering och samarbete i arbetslivet

Projektets X-konto: Työelämän tekijät (@tyoelamantekija)

 

Projektpublikationer (på finska)

Namn Filtyp Storlek
Tutkimusraportti: Maahanmuuttajien kokemuksia työskentelystä ja asumisesta Suomessa pdf 1,14 megabytes
Visualisoitu raportti keskeisimmistä tuloksista: Maahanmuuttajien kokemuksia työskentelystä ja asumisesta Suomessa pdf 8,35 megabytes

Relaterade artiklar