Projekt

-

Krisberedskapen hos arbetsgivare inom jordbruket och trädgårdsodlingen och de ukrainska säsongsarbetarnas anpassning till Finland

Projektperiod: 2022–2023
Projektteam: Atte Penttilä och Marjatta Selänniemi

Finansiär: Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Samarbetspartners: Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy

Projektet, som inleddes hösten 2022, undersöker hur jordbruksföretagare som anställer säsongsarbetare kan förstärka sin resiliens, beredskap och anpassningsförmåga till förändringar.

Syftet med projektet är att erbjuda jordbruksföretagare lösningar för att de ska kunna förbereda sig för framtida undantagsförhållanden och på så sätt säkerställa verksamhetens stabilitet i Finland. Projektet undersöker de specialarrangemang för säsongsarbetare som förorsakades av coronapandemin och den osäkerhet för säsongsarbetarnas ankomst som kriget i Ukraina orsakade i början av 2022. Projektet ger samtidigt information om hur ukrainska arbetstagare och deras familjer som arbetar inom det finska jordbruket ser på situationen samt om de riktlinjer och metoder som har hjälpt dem att anpassa sig till den nya situationen.

Projektet genomförs i form av semistrukturerade intervjuer med finska lantbruksföretagare som anställer ukrainare, samt ukrainare som bor eller arbetar på finska gårdar och deras familjemedlemmar.

Projektpublikationer (på finska)

Namn Filtyp Storlek
Kriisien keskellä: Miten ukrainalaiset kausityöntekijät ja suomalaisten tilojen työnantajat ovat selviytyneet kahdesta perättäisestä kriisistä pdf 0,44 megabytes

Relaterade artiklar