Projekt

-

Skogen och vi

Projektperiod: 2023–2024
Projektteam: Jenni Simonen, Marjatta Selänniemi, Atte Penttilä, Eija Eronen ja Tuija Väyrynen

Finansiär: Metsämiesten säätiö 

Forskningsprojektet “Metsä ja me” undersöker skogssektorns framtid ur ett sysselsättnings- och kompetensbristperspektiv. Forskningsprojektet kommer att förse skogssektorn med information som hjälper den att hantera arbetskraftsbristen och stödjer sektorns attraktionskraft och framgång.

Projektet består av fyra delstudier som tar sig an de utmaningar som skogssektorn står inför ur olika perspektiv:

Delstudie 1: Fokus på jobb inom skogssektorn - lyft fram framgångar!
Studien undersöker hur små och medelstora företag inom skogssektorn har kunnat förutse kompetensbrister, hur goda relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare skapas och vilken god praxis som har utvecklats lokalt.

Delstudie 2: Fokus på arbetstagare som har flyttat till skogssektorn
Undersökningen ger information om varför personer som har bytt till skogsbrukssektorn har kommit till sektorn och vilka förväntningar de har på sektorn. Den undersöker också hur de som har börjat arbeta inom skogsbrukssektorn uppfattar sektorn jämfört med deras tidigare sektor och vilka råd de har för skogsbrukssektorn.

Delstudie 3: Undersökning av branscher som konkurrerar med skogssektorn om arbetskraft
Studien kommer att undersöka hur andra sektorer har hanterat arbetskraftsbristen och vad skogssektorn kan lära sig av andra sektorers erfarenheter och praxis.

Delstudie 4: Undersökning av Skolverkets, arbetsförmedlingens och studie- och yrkesvägledarnas syn på skogssektorns framtid och yrken inom sektorn
I studien undersöks Utbildningsstyrelsens, arbetsförmedlingens och studie- och yrkesvägledarnas syn på skogsbrukssektorns framtid och yrkena inom sektorn.

Kvalitativa forskningsdata kommer att samlas in genom intervjuer. Forskningen kommer att omfatta intervjuer med anställda och arbetare i finska skogsföretag, yrkesverksamma från utbildnings- och arbetsförvaltningen och personer som börjat jobba inom skogsbrukssektorn. Data kommer också att samlas in från andra sektorer där ansträngningar har gjorts för att hantera utmaningarna med arbetskraftsbrist och sektorns attraktionskraft.

 

Relaterade artiklar