Projekt

-

Små och medelstora företag och utländsk arbetskraft i Finland

Projektperiod: 2024

Ansvarande organisation: E2 Forskning

Projektteam: Mari K. Niemi (projektledare), Venni Arra, Aino Heikkilä, Matti Välimäki, Ville Pitkänen, Vilma Niskanen

Projektpartners & finansiärer: Business Finlands Work in Finland, Esbo stad, Helsingfors stad, Kuopios stad, Lahti stad, Tampere stad, KIRA-konsortiet för fastighets- och byggbranschen

Projektet Små och medelstora företag och utländsk arbetskraft (PIKEUS) betjänar såväl den privata som den offentliga sektorns behov. Företagen får praktiska lösningar för internationalisering både från det egna området och som lärdomar från andra håll i Finland. Städerna och det nationella Talent Boost-nätverket drar nytta av forskningsbaserad information i utvecklingen av tjänster och allokeringen av resurser. Samtidigt som projektet stöder företagens rekrytering från utlandet, är målet att hjälpa invandrare som redan befinner sig i Finland att sysselsätta sig.

Vill du höra mer om projektet?

Registrera dig till vårt nyhetsbrev (på finska).

Vad händer i projektet

Pressmeddelanden

Publikationer