Projekt

-

Smidigare vardag - Bättre liv (SAPE)

Projektperiod: 2020–2021
Projektteam: Kaisa Karttunen, Anni Savikurki, Marjatta Selänniemi

Partners: Pellervon taloustutkimus PTT, Suomen kylät ry
Finansiär: Jord- och skogsbruksministeriet, Makera

Läs mer om projektet (på finska)

Relaterade artiklar