Projekt

-

Språkminoriteters värderingar och identiteter

Projektperiod: 2019–2020
Projektteam: E2 Forskning: Ville Pitkänen, Jussi Westinen, Helsingforsstad: Pasi Saukkonen

Partners: Finska kulturfonden, Justitieministeriet och städerna Helsingfors, Esbo och Vanda.

Läs mer om projektet (på finska)

Projektpublikationer (på finska)

Namn Filtyp Storlek
Sittenkin samanlaisia? Tutkimus suomalaisten identiteeteistä pdf 1,13 megabytes
Samat huolet, eri näkökulmat: Tutkimus suomalaisten asenteista ja identiteeteistä pdf 1,23 megabytes
Identiteettejä kahdella kielellä: Tutkimus ruotsin- ja suomenkielisistä pdf 1,08 megabytes
Pyhyyden ytimessä: Tutkimus suomalaisten arvoista ja pyhyyden kokemisesta pdf 1,29 megabytes

Relaterade artiklar