Projekt

-

Ukrainare i Finland 2022

Projektperiod: 2022
Projektteam: Eija Eronen, Rolle Alho, Mari Paljakka, Atte Penttilä, Jenni Simonen, Matti Välimäki och Tuija Väyrynen

Partners: Inrikesministeriet, Sitra

Läs mer om projektet (på finska)

Projektpublikationer (på finska)

Namn Filtyp Storlek
Katsaus: Ukrainalaiset Suomessa 2022 pdf 6,32 megabytes
Pressmeddelande: Internationell rekrytering i små och medelstora företag påskyndas genom nytt samarbete

Pressmeddelande: Internationell rekrytering i små och medelstora företag påskyndas genom nytt samarbete

Projektet Små och medelstora företag och utländsk arbetskraft (PIKEUS) betjänar såväl den privata som den offentliga sektorns behov. Företagen får praktiska lösningar för internationalisering både från det egna området och som lärdomar från andra håll i Finland. Städerna och det nationella Talent Boost-nätverket drar nytta av forskningsbaserad information i utvecklingen av tjänster och allokeringen av resurser. Samtidigt som projektet stöder företagens rekrytering från utlandet, är m...

Arbetslivet och kompetensbrist
Läs mer
Rapport från E2 Forskning berättar: De ungas förankring till arbetsplatsen lyckas inte med gamla medel

Rapport från E2 Forskning berättar: De ungas förankring till arbetsplatsen lyckas inte med gamla medel

Företagen söker individuella lösningar för att förankra unga arbetstagare. Flyttningsrörelsen inom landet försvårar arbetsgivarnas situation. Fortsättningen av arbetsförhållandet kan avgöras av till exempel partnerns flytt från kommunen:

”I dagens läge är arbetet inte så viktigt att det skulle väga mer än parförhållanden. Detta fastän man skulle hitta på lösningar hur man kunde sköta dessa [kombineringen av arbetet och förhållanden].” (för undersökningen intervjuades arbets...

Läs mer
E2 Forskning publicerade en översikt över det finländska sinneslandskapet: Endast ungefär hälften av kvinnorna upplever samhället som rättvist

E2 Forskning publicerade en översikt över det finländska sinneslandskapet: Endast ungefär hälften av kvinnorna upplever samhället som rättvist

Resultaten kommer fram ur publikationen Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan 2023. Publikationen baserar sig på en landsomfattande enkät. E2 Forskning är en tvärvetenskaplig, oberoende forskningsanstalt. Översikten till det finländska sinneslandskapet publiceras årligen.

Många kvinnor och låginkomsttagare upplever samhället som orättvist

Synen på samhällets rättvishet delar finländare. Ungefär hälften (52 %) bedömer samhället s...

Värderingar och attityder
Läs mer