Projekt

-

Unga som framtidsaktörer i Östra Finland - forskningsprojekt

Projektperiod: 2023–2024

Projektteam: Eija Eronen, Tuija Väyrynen, Jenni Simonen och Ville Pitkänen

Finansiärer: E2 Forskning, MTK-stiftelsen, Kajanaland förbund och Arbetarstiftelsen

Hur ser framtiden ut i Östra Finland enligt unga? Vilken roll har unga i arbetslivet och i utvecklingen av områdets välbefinnande? Forskningen om de ungas goda liv fortsätter med ett nytt forskningsprojekt som undersöker unga som bor i Finlands östra gränsområde. Under perioder av långvariga kriser och problem med ork är det särskilt viktigt att undersöka ungas resurser och framtidstro, samt hur unga själva beskriver sina mål och vad som bidrar till ett gott liv.

I forskningsprojektet "Unga som framtidsaktörer i Östra Finland" undersöks:

  • Vad unga vuxna (18–29 år) som bor i Östra Finland och i gränsområdena tycker om ett gott liv och vad de värderar?Hur ser de på sin framtid?
  • Hur beskriver de sina resurser? Vad anser de vara dragkrafter för sin bostadsort?
  • Hur engagerar sig unga i arbetslivet, traditionella sektorer på orten och genomförandet av en grön övergång?
  • Vad tycker unga om effekterna av kriget som Ryssland har startat på deras bostadsområde och liv?

Forskningen ger information om ungas liv i Östra Finland till beslutsfattare, arbetsgivare och företag, läroanstalter och den allmänna diskussionen. Informationen hjälper till med utvecklingen och ökningen av livskraften i Östra Finland.

Forskningen kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder samt mångvetenskapligt tänkande. Kvalitativt material består av gruppintervjuer med unga vuxna under 30 år i landskapet Kajanaland. Genom gruppintervjuerna fås en djup förståelse för unga vuxnas synpunkter. Dessutom riktas en enkät till unga vuxna i Kajanaland, Norra Karelen och Södra Karelen för att få generaliserbar information om unga vuxnas tankar i Östra Finland.

Arbetet finansieras av E2 Forskning, MTK-stiftelsen, Kajanaland förbund och Arbetarstiftelsen.

Relaterade artiklar