Nyheter

-

Identiteter på två språk: En undersökning om svensk- och finskspråkiga

Publikationer på svenska

De svenskspråkiga är inte en homogen grupp när det gäller identiteter. De svenskspråkigas identiteter präglas framför allt av deras boendeort.

I huvudstadsregionen präglas identiteterna i synnerhet av kön, samhällsklass och politisk ståndpunkt. I Österbotten betonas däremot anknytningen till boendeorten och släkten.

I jämförelsen mellan finskspråkiga och svenskspråkiga märktes det, att grupperna är överraskande lika i fråga om identiteter, värderingar och attityder. Det finns nästan lika många värdeliberala respektive värdekonservativa i båda språkgrupperna, och man har liknande samhälleliga attityder.

Undersökningen baserar sig på ett enkätmaterial med över 6000 svarande. Studien har utförts av e2 Forskning politices doktorna Ville Pitkänen och Jussi Westinen.

Läs publikationen: Identiteter på två språk: En undersökning om svensk- och finskspråkiga

Relaterade artiklar