Nyheter

-

Politices doktor Rolle Alho börjar som seniorforskare på E2 Forskning

Nyheter

Politices doktor Rolle Alho har nämnts till seniorforskare till E2 Forskning. Alho är en arbetslivsforskare med ett brett kunnande. Till hans specialområden hör arbetsmarknader och arbetsliv, internationell migration och frågor kring utländsk arbetskraft.

Till utbildningen är Rolle Alho politices doktor (Åbo universitet, 2015). Hans doktorsavhandling behandlade arbetsmarknadsorganisationernas förhållande till invandring. Alho har även en magisterexamen i sociologi (London School of Economics, 2003). Tidigare har Alho arbetat som forskare vid Helsingfors, Jyväskylä och Åbo universiteten (2005–2020). Innan han började på E2 Forskning arbetade han som specialforskare i Industrifackets forskningsenhet. 


I E2 Forskningen arbetar Alho som ansvarig forskare i Tulevaisuuden Suomen tekijät- forskningsprojektet, där man hittar lösningar till arbetskraftsbristen och polariseringen av arbetslivet.


”Det är motiverande att få arbeta i E2 Forskningens mångvetenskapliga grupp och tillsammans med kunniga samarbetspartners i vårt projekt. Projektets aktuella forskningstema och fokuset på att hitta lösningar till arbetslivets brådskande problem lockar mig”, säger seniorforskaren Rolle Alho.


”I Tulevaisuuden Suomen tekijät -forskningsprojektet granskas arbetslivet helhetsmässigt från olika synvinklar. Samtidigt söker man lösningar till arbetslivets akuta problem. Rolle är en erfaren forskare som har ett mångsidigt kunnande om projektets tematik. Det är fint att få med honom i teamet”, säger projektets ledare forskningschef Ville Pitkänen från E2 Forskning.


”Med sin kunskap betjänar E2 Forskningen beslutsfattare inom olika sektorer och den samhälleliga diskussionen. Jag önskar Rolle varmt välkommen. Han förstärker vårt kunnande i arbetslivs- och migrationsfrågor”, säger E2 forskningens chef Karina Jutila.


E2 Forskning är en mångvetenskaplig oberoende forskningsanstalt som betjänar kommuner, ministerier, företag, organisationer, stiftelser, politiskt beslutsfattande och media. Ordförande för E2 Forskningen är Risto Murto och viceordförande Anna Herlin


Mera information:

Ville Pitkänen, Forskningschef, +358 40 7770 869
ville.pitkanen@e2.fi

Karina Jutila, Chef, +358 50 5515 36
karina.jutila@e2.fi
 

Relaterade artiklar