Projekt

-

Science Night LIVE!

Projektperiod: 2022–2023
Projektteam: Mari K. Niemi, Venni Arra, Assi-Jutta Kuusela, Roosa Veijola

Partners: Högskolan Haaga Helia, Vetenskapscentrumet Heureka
Finansiär: Tieteen Tiedotus

Läs mer om projektet (på finska)

Relaterade artiklar